Hyresgäst­föreningen Dalarna lanserar ART Dalarna: Ett hyllningsprojekt till det fantastiska med att bo i hyresrätt!

Hyresgäst­föreningen är stolta och glada över att presentera ART Dalarna, ett nyskapande konstprojekt som syftar till att hylla och uppmärksamma de underbara aspekterna av att bo i hyresrätt.

- Genom ART Dalarna vill vi lyfta fram det unika med att bo i hyresrätt samt ge hyresgäster själva en plattform att uttrycka sig på genom text och bild, säger Mikael Hummelgård, folkrörelseutvecklare på Hyresgäst­föreningen.

Vi på Hyresgäst­föreningen tror på kraften i kreativitet och konst som ett medel för att inspirera till en positiv syn på boendet. ART Dalarna är en del av vår strävan att lyfta fram hyresrätten som en attraktiv och hållbar boendeform.

I den inledande delen av projektet utlyser vi en skrivartävling där vi vill att hyresgäster delar med sig av sin berättelse om att bo i hyresrätt. Vi kallar tävlingen ”Från ord till bild” och flera av bidragen kommer att tolkas av en illustratör för att sedan vara en del av en kringresande konstutställning.

Genom att besöka utställningar och delta i olika evenemang under våren 2024 kommer besökarna kunna ta del av de berättelser som hyresgäster delat med sig av.

- Vi hoppas att detta konstprojekt inte bara kommer att underhålla och inspirera, utan också att det ska skapa en starkare gemenskap och stolthet kring att bo i hyresrätt, avslutar Mikael.

Kontaktperson: Mikael Hummelgård, folkrörelseutvecklare Hyresgäst­föreningen region Mitt, 0738491527

För mer information och för att följa ART Dalarna, besök vår hemsida på www.hyresgastforeningen.se/artdalarna