Hyresgästföreningen vill inte gå med på en hyreshöjning på 17,1%
Hyresgäst­föreningen vill inte gå med på en hyreshöjning på 17,1%

Hyres­förhandlingarna med Emmaboda Bostads AB har kört fast

Förhandlingarna om årets hyreshöjning mellan Emmaboda Bostads AB (EBA) och Hyresgäst­föreningen har kört fast. Parterna står för långt ifrån varandra för att kunna komma överens. EBA yrkade på en hyreshöjning på 17,1 procent och Hyresgäst­föreningen menar att man absolut inte kan acceptera en så hög höjning.

Hyres­förhandlingarna mellan det kommunala bostadsbolaget EBA i Emmaboda och Hyresgäst­föreningen har avstannat, eftersom parterna står för långt ifrån varandra för att kunna komma överens. EBA har för avsikt att ta ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK).

- Det är en extremt hög höjning som EBA yrkat på. 17,1 procent skulle som exempel innebära en höjning med 1 026 kronor i månaden för en hyresgäst som betalar 6 000 kronor i hyra i dag. Över 1 000 kronor mer i månaden skulle väldigt många hyresgäster inte klara av, de skulle helt enkelt inte kunna bo kvar i sina hem, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

David Broo tillägger att man har haft en öppen dialog och ett bra samtalsklimat under förhandlingarna, även om parterna står väldigt långt ifrån varandra. Han menar att man har olika syn på hur intressena ska balanseras och att Hyresgäst­föreningen anser att man måste ta betydligt större hänsyn till hyresgästernas intresse av att faktisk kunna bo kvar.

Det är nu upp till EBA att lämna ärendet vidare till HMK. HMK medlar och beslutar i förhandlingsärenden mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som EBA, när parterna inte kan komma överens själva. HMK beslutar om nästa steg, i vissa fall skickar HMK tillbaka ärendet till parterna och EBA och Hyresgäst­föreningen måste i sådana fall göra ett nytt försök till att komma överens. I andra fall fattar HMK ett beslut och avgör hur mycket hyrorna höjs.

- Jag har full förståelse för att EBA har fått ökade kostnader, precis som alla andra i samhället. Situationen är dock minst lika svår för hyresgästerna och många kämpar för att klara sin vardagsekonomi. Det kan dock inte vara så att hyresgästerna får stå för hela hyresnotan när kostnaderna ökar, säger David Broo.