Höga hyreshöjningar för särskilda boende för äldre i Motala
Höga hyreshöjningar för särskilda boende för äldre i Motala

Hög hyreshöjning för särskilda boende för äldre i Motala

Hyrorna för särskilda boenden för äldre i Motala höjs med i genomsnitt 14,1 procent, efter att kommunen anlitat en konsult för att höja hyrorna. Kommunen och Hyresgäst­föreningen har efter långa förhandlingar enats om en förlikning i hyresnämnden. – Från början ville kommunen höja hyrorna med upp till 40 procent, vi har gjort allt vi kunnat för att sänka det extrema kravet, säger Karen Cornell, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Inför hyreshöjningarna 2022 vände sig Motala kommun till Hyresgäst­föreningen och meddelade att man ville höja hyrorna för kommunens särskilda boenden för äldre. Till hjälp hade kommunen anlitat konsultföretaget Alnitec, som genomfört liknande hyreshöjningar för liknande boenden i andra kommuner som till exempel Örebro. Eftersom det finns flera olika boenden i Motala varierar yrkandet, men kommunen ville höja hyrorna med mellan 6,6 – 40 procent. Det genomsnittliga kravet var en hyreshöjning på 26 procent. Hyresgäst­föreningen gick inte med på detta och det blev en långdragen förhandling som slutade i hyresnämnden, där parterna nu enats om en förlikning.

- Hyresgästerna i särskilda boenden tillhör redan en ofta utsatt grupp och många har svårt att klara av sin vardag utan hjälp. Det känns därför oerhört tungt att behöva gå med på en så hög hyreshöjning, även om kommunen inte fick så mycket som de ville från början. Vi bedömde dock att det fanns en stor risk att höjningen skulle bli ännu högre om ärendet gick vidare och vi valde därför att skriva på förlikningen. När det gäller bland annat den här typen av boenden är det inte alltid så att vi på Hyresgäst­föreningen förhandlar för de lägenheterna, vi har inte avtal för många av de fastigheterna och kan då inte förhandla om hyrorna. Här i Motala gör vi som tur är det, men i andra kommuner har inte hyresgästerna det skyddet, säger Karen Cornell.

Förlikningen mellan Motala kommun och Hyresgäst­föreningen innebär att hyreshöjningarna för 2022 blir mellan 0 – 12 procent och i genomsnitt 8,2 procent. Ärendet drog ut på tiden och därför hann även höjningar för 2023 och 2024 komma med i överenskommelsen. Utöver höjningen för 2022 tillkommer därför även hyreshöjning för både 2023 och 2024 på i genomsnitt 5,5 procent. Det innebär att Motalas särskilda boenden för äldre får en total hyreshöjning på 3 – 18,7 procent, i genomsnitt är det en höjning på 14,1 procent men siffran är olika för olika boenden. De nya hyrorna börjar gälla från den 1 januari 2024 och det blir alltså en retroaktiv höjning. I förlikningen ingår även ett tak på 10 procent, vilket innebär att ingen lägenhet får mer än 10 procent i hyreshöjning per år. Höjningar som överstiger taket skjuts fram till kommande år. Den retroaktiva höjningen har kommunen gått med på att dela upp på åtta månader för att underlätta för hyresgästerna. De hyresgäster som behöver dela upp sin betalning mer än så, kan även kontakta kommunen för en dialog om en enskild avbetalningsplan.

- Det blev en retroaktiv höjning, det är aldrig bra och särskilt hårt nu när höjningarna redan är så pass höga. Kommunen ville dock tyvärr inte gå med på våra förslag om att skjuta fram höjningen. Enligt konsulten kommer inte hyresgästerna att påverkas nämnvärt, eftersom statens bostadstillägg kan täcka den höjda hyran. Alla boende har dock inte bostadstillägg och de kommer att drabbas oerhört hårt, säger Karen Cornell.