Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Munkbos nya hyror är klar

Det kommunala bostadsbolaget, Munkbo, ville höja hyrorna med 8,5 procent. Efter förhandling med Hyresgäst­föreningen stannade hyreshöjningen på 5,12 procent i genomsnitt.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Munkbo presenterade ett historiskt högt krav på 8,5 procent vilket Hyresgäst­föreningen, som representerar bostadsbolagets 497 hyreshushåll, ansåg vara orimligt högt. Efter hårda förhandlingar har nu parterna lyckats enas om en genomsnittlig höjning på 5,12 procent från den 1 januari.

– Vi kämpade verkligen för att hålla nere höjningen och avtalet slöts på en betydligt lägre nivå än ursprungskravet. Trots det vet vi att det blir en svår smäll för många hyresgäster som redan kämpar med sin ekonomi, kommenterar Roshan Yigit, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

De nya hyrorna gäller från den första januari men höjningen för januari fördelas över de följande tre månaderna. För en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter höjs hyran med 315 kronor, vilket kan jämföras med Munkbos ursprungliga krav på 523 kronor. Höjningen för januari tas ut med 105 kronor på februari, mars och april månaders hyresavier.

Uppgörelsen innebär även att parterna rättar till vissa obalanser som uppstår med tiden. Hyrorna ska bli så rättvisa som möjligt och bättre stämma överens med verkligheten och de kvalitéer som hyresgästerna värderar i sitt boende, till exempel standard, service och läge.

– Hyresgäster ska betala lika hyra för likvärdiga lägenheter och ibland behöver man göra vissa justeringar så att hyrorna blir rättvisa och bättre stämmer överens med verkligheten. Hyreshöjningarna varierar från 4,3 till 6,5 procent för att komma till rätta med obalanserna, förklarar Roshan Yigit.

De flesta hyrorna höjs med 5,5 procent men på Centrumvägen 5 och Östra Jonsängsvägen 2-8, 14-22, 30-40 och Västra Jonsängsvägen 9-15 blir höjningen 4,3 procent och i fastigheten Foss 13:8 blir den 6,5 procent.