Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om ÅKAB:s nya hyror är klar

Åmåls kommunala bostadsbolag, ÅKAB, ville höja hyrorna med 9,3 procent. Efter förhandling med Hyresgäst­föreningen stannade hyreshöjningen på 5,05 procent i genomsnitt.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Åmåls Kommunfastigheter AB, ÅKAB, presenterade ett historiskt högt krav på 9,3 procent vilket Hyresgäst­föreningen, som representerar bostadsbolagets 1 191 hyreshushåll, ansåg var bortom all rimlighet. Efter hårda förhandlingar har nu parterna lyckats enas om en genomsnittlig höjning på 5,05 procent från den 1 januari.

– Att skriva under avtal som innebär tuffa hyreshöjningar är otroligt tungt, vi vet att det blir en svår smäll för många hyresgäster som redan kämpar med sin ekonomi. Men jag är jag trygg med att vi har gjort allt för att hålla nere den här hyreshöjningen så mycket vi bara kunnat, kommenterar Sophia Fors, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

Överenskommelsen innebär att ÅKAB:s hyresintäkter går upp med 5,05 procent men för hushållen varierar höjningen. För en standardtvåa där värmen ingår i hyran blir höjningen 303 kronor.

Faktaruta

Fastighet

Kommentar

Höjning

Rålinsgatan 4

Södra Ågatan 2A-2H

Karlstadsvägen 14A

varmhyra

2,525 %

Åkarevägen 6A-6D

Sörgårdsvägen 4A och 4B

Furusjövägen 1A-7B

Forsbrogatan 1B

kallhyra

4,55 %

Olovsgatan 2 och 4

Karlstadsvägen 14

Andréegatan 9

Södergården 1:121 och 1:123

varmhyra

5,05%

Övriga fastigheter

varmhyra

5,23 %

I och med avtalet fortsätter parterna arbetet med att rätta till obalanser i hyresnivån som ofta uppstår med tiden. Hyrorna ska bli så rättvisa som möjligt och bättre stämma överens med verkligheten och de kvalitéer som hyresgästerna värderar i sitt boende, till exempel standard, service och läge.