Eskilstuna byggde minst bostäder per invånare under 10-talet trots ökad bostadsbrist

Hyresgäst­föreningen presenterar idag rapporten "Miljonärsprogrammet" som summerar 2010-talet ur ett bostadsperspektiv, med fokus på bostadsbyggandet. Rapporten visar att Eskilstuna är den kommun i Sverige som byggt minst antal nya bostäder per 1000 invånare under 10-talet och samtidigt är på 7:e plats på listan över kommuner med störst bostadsbrist.

Investeringarna i nya bostäder som gjorts har inte varit tillräckliga på långa vägar enligt rapporten. Sedan år 2000 har Sverige som helhet tappat 206 000 bostäder jämfört med vad som hade krävts för att hålla jämna steg med befolkningsökningen.

- Jag tycker att 10-talet sammanfattas bra i titelnMiljonärsprogrammet. Egentligen skulle vårt samhälle behövt stora satsningar i stil med ett nytt miljonprogram för att möta bostadsbristen. Men istället fick vi investeringar som främst har gynnat kapitalstarka aktörer. 10-talet har varit de missade chansernas decennium och det behövs stora satsningar för att möta bostadsbristen, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgäst­föreningenoch författare av Miljonärsprogrammet 

Hyresgäst­föreningen i Eskilstuna oroas över den allvarliga bostadsbristen i kommunen. Med en växande befolkning och en hög efterfrågan på bostäder står många människor inför svåra utmaningar när det gäller att hitta ett hem.
- Vi ser tydligt de konsekvenser som bristen på bostäder har för människor i Eskilstuna. Många tvingas betala väldigt höga hyror eller bo i osäkra och otillräckliga förhållanden. Detta är inte bara orättvist utan det hotar också människors hälsa och välbefinnande, säger Jessica Andersson, ordförande Hyresgäst­föreningen Eskilstuna

Rapporten konstaterar att det 2010-talet gav oss var ett miljonärsprogram, när det vi hade behövt var ett nytt miljonprogram. Vi kan inte längre ha ett byggande som fokuserar på att få fram några få bostäder för hushåll med god ekonomi. Vi måste bygga ifatt det vi har tappat och här behöver staten ta ett större ansvar.
- Vi behöver fler hyresrätter och rimliga hyror för att alla ska kunna ha en tryggt och hållbart boende! avslutar Jessica.

För mer information om rapporten Miljonärsprogrammet, besök Hyresgäst­föreningens hemsida: hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/miljonarsprogrammet/