Bostadsbristen i Jönköpings län har ökat med 1 670 bostäder.
Bostadsbristen i Jönköpings län har ökat med 1 670 bostäder.

Bostadsbristen i Jönköpings län har byggts på med över 4 500 bostäder

Trots byggandet av fler bostäder i Jönköpings län har bostadsbristen inte minskat, utan i stället ökat. Mullsjö är den enda kommunen i länet som har lyckats minska sin bostadsbrist, med 22 bostäder. Sämst ser det ut i Jönköping, där bostadsbristen har byggts på med 2 195 bostäder. En ny rapport från Hyresgäst­föreningen visar siffror på bostadsbyggandet i förhållande till befolkningsökningen, under åren 2010 – 2019.

I Hyresgäst­föreningens nya rapport Miljonärsprogrammet, presenteras siffror på byggandet i landets alla län och kommuner under åren 2010 – 2019. Rapporten visar att många av kommunerna visserligen har byggt många nya bostäder, men att befolkningen har ökat i en högre takt. Därför har den faktiska tillgången på bostäder minskat i stället för att öka. Man har helt enkelt byggt på bostadsbristen.

- Jönköpings län är i desperat behov av fler bostäder, det tror jag att de allra flesta som bor här har märkt av. Det behövs särskilt hyresrätter. Vi har till exempel många unga som står och väntar på att kunna flytta hemifrån och som behöver ett bra boende. Det nya normala kan inte vara att man ska tvingas bo kvar hemma tills man är 30 år, bara för att staten inte kan uppfylla sina skyldigheter att se till att det finns bostäder för alla, säger Inger Borg, ordförande Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Enligt rapporten är det främst kommunerna och företag som tagit ansvaret för byggandet av nya bostäder, med ökad kommunal skuldsättning som följd. Författaren menar också att det under perioden har varit ett ovanligt gynnsamt läge för byggande, med låga räntor och ett stort behov av nya bostäder.

- Bostadsbristen har inte minskat, trots bra förutsättningar och nu stannar dessutom mycket av bostadsbyggandet upp på grund av den krisande ekonomin. Det bådar inte gott för framtidens hyresgäster. Nu är det dags att staten tar sitt ansvar, allt kan inte hänga på kommunerna, säger Inger Borg.

Alla kommuner i Jönköpings län förutom Mullsjö har enligt rapporten haft en byggtakt som byggt på bostadsbristen. Jönköping har byggt så pass lite i förhållande till sin befolkningsökning att bostadsbristen i kommunen har ökat med 2 195 bostäder. Även i Nässjö, Eksjö och Habo har man byggt för lite och ökat sin bostadsbrist med flera hundra bostäder.

 

Kommun

Nya bostäder

Förändring tillgång på bostäder

Aneby

132

-69

Eksjö

330

-370

Gislaved

289

-87

Gnosjö

78

-10

Habo

532

-348

Jönköping

5 180

-2 195

Mullsjö

153

22

Nässjö

343

-682

Sävsjö

162

-241

Tranås

254

-226

Vetlanda

471

-87

Vaggeryd

348

-310

Värnamo

767

-137

Totalt Jönköpings län

9 039

-4 875

Siffrorna är uppdaterade 27/4 klockan 11.30