Anders Forsberg, förtroendevald i Hyresgästföreningen
Anders Forsberg, förtroendevald i Hyresgäst­föreningen

2023 års hyra är nu färdigförhandlad för samtliga kommunala bostadsbolag i Skaraborg

Samtliga hyres­förhandlingar mellan Hyresgäst­föreningen och de 13 kommunala bostadsbolagen i Skaraborg är nu klara. Även om höjningarna varit högre än på många år har förhandlingarna ändå resulterat i en besparing på 30 miljoner för hyresgästerna om man jämför med bostadsbolagets ursprungliga krav på som sträckte sig upp till drygt nio procent.

2023 års förhandlingar har präglats av högt tonläge och parter som stått långt ifrån varandra. Den ekonomiska krisen samt hyreshöjningarna har slagit hårt mot hyresgästerna och som grupp är de ekonomiskt svagare än de som äger sin bostad.

Anders Forsberg är en av de många förtroendevalda hyresgäster som deltar i Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupper. Han menar att det är svårt att vara nöjd med ett resultat som innebär ytterligare utgifter för hyresgästerna ett år när många redan har svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Vi är inte nöjda men kan konstatera att hyrorna i Skaraborg inte höjts med några sju procent som var de allmännyttiga bostadsbolagens genomsnittliga krav från början. I stället blev snitthöjningen fyra procent. På så sätt har vi säkrat upp att hyresgästerna inte behövt betala ytterligare 30 miljoner i hyra.

Som förtroendevald representant för Hyresgäst­föreningen kommer Anders Forsberg nästan dagligen i kontakt med oroliga hyresgäster ute i bostadsområdena. Efter höjda mat-, el- och bensinpriser blir en hyreshöjning tuff för många.

– Det är ingen tvekan om att 2023 är ett tufft år för hyresgäster. Men de tackar oss samtidigt att vi gjort vad vi kunnat när vi förhandlat ner bostadsbolagens krav

Hyresgäst­föreningen säger sig ha respekt för att fastighetsägarna har fått ökade kostnader under senare tid men anser inte att hyresgästerna ska bära hela ökningen.

– Här får fastighetsägarna också bjuda till och ta sitt ansvar. De har haft tillfälle att lägga undan i och med att hyrorna steg även när räntan sjönk.

Fortfarande pågår många förhandlingar mellan Hyresgäst­föreningen och de privata fastighetsägarna.

Faktaruta

Kommunalt bostadsbolag

Antal
lägenheter

Krav

Överenskommelse

Kommentar

Falköpings Hyresbostäder

2 039

9,18%

4,75%

 

Karlsborgsbostäder

467

7,10%

4,00%

 

Tibrobyggen

798

7,09%

4,56%

 

Skövdebostäder

4 497

7,00%

4,30%

 

Törebodabostäder

314

6,95%

4,56%

 

Centrumbostäder i Skara

552

6,90%

3,91%

 

Bostäder i Lidköping

2 596

6,72%

4,48%

Parterna accepterade HMK:s medlingsbud

Essungabostäder

316

6,50%

4,30%

 

Götene Bostäder

400

6,50%

4,40%

 

Varabostäder

608

6,50%

4,50%

Parterna accepterade HMK:s medlingsbud

Tidaholms Bostads AB

291

6,47%

4,50%

 

Mariehus

1 600

6,15%

3,45%

 

Gullspångsbostäder

305

6,06%

4,50%

 

Hyresmarknadskommittén (HMK)

Hyresmarknadskommittén (HMK) är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom sin organisation Sveriges Allmännytta (SA) och representanter från Hyresgäst­föreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgäst­föreningen inte kommer överens i hyres­förhandlingarna. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om parterna inte accepterar förslaget, prövas ärendet av HMK och det beslut de kommer fram till gäller.