Budskap: nej till regeringens hyreschock
Hyresgästföreningen

Marknadshyresrapporterna

Utredningen om att införa så kallad fri hyressättning i nyproduktion presenterade sitt betänkande den 4 juni 2021. Om ett nytt system med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, vilket fri hyressättning innebär, kommer det att innebära konsekvenser både för samhällsutvecklingen i allmänhet och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramböll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Marknadshyror innebär omfattande hyreshöjningar

Resultaten visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i samtliga undersökta kommuner, med ett fåtal undantag. De högsta hyreshöjningarna skulle ske i Stockholm, Göteborg, som båda har stadsdelar där hyran skulle höjas med över 50 procent. Men även i Luleå skulle marknadshyror i genomsnitt medföra en hyreshöjning på 43 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, 34 procent i Uppsala, och 31 procent i Linköping.

Hyresgästföreningen är en intresseorganisation för landets hyresgäster. Vi vill slå vakt om hyresgästers rättigheter och värna rätten till en trygg bostad. Marknadshyresrapporterna är en viktig del i att med fakta kunna tydliggöra hur ett system med marknadshyra kan komma att påverka hyresgästers boendekostnader och samhällsutvecklingen i stort. Till höger ser du dem nio städer vi har undersökt.

Ta del av Hyresgästföreningens yttrande om marknadshyror

 

 

Marknadshyreskollen

Vad är Marknadshyreskollen?

Marknadshyreskollen är organisationens verktyg för den hyresgäst som vill få reda på hur marknadshyror kan komma att påverka boendekostnaderna, både för hyran och privatekonomin.

Bor du i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Uddevalla och Uppsala? Då kan du använda dig av marknadshyreskollen.