Fem skatteförslag för fler hyresrätter

Fem mindre förändringar av dagens skatteregler kan bidra till att säkra framtidens bostadsförsörjning och göra byggandet mer hållbart. Läs om förslagen i den gemensamma rapporten framtagen av Hyresgäst­föreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

Rapporten Fem skatteförslag för en flixibel och hållbar bostadsmarknad
Rapporten är framtagen av Hyresgäst­föreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

Skatter ska inte avgöra om man väljer att hyra eller äga sin bostad och skatterna ska inte bromsa utvecklingen inom någon boendeform. Skattereglerna måste främja, inte motverka, en hållbar utveckling av fastighetssektorn, det menar Fastighetsägarna, Hyresgäst­föreningen och Sveriges Allmännytta som tillsammans författat rapporten: Fem skatteförslag för en flexibel och hållbar bostadsmarknad.

Med våra fem förslag kan vi:

• Öka möjligheterna att hållbart bygga nya, upprusta och ställa om befintliga bostäder med hyror som fler kan efterfråga.
• minska de skattemässiga skillnaderna mellan upplåtelseformerna.
• underlätta för en mer flexibel användning av våra fastigheter.
• minska den administrativa bördan för både hyresvärdar och Skatteverket.

Rapportens förslag kan genomföras utan krav på omfattande nya utredningar. Flera av dem har dessutom redan utretts och nu är det dags omsätta förslagen i praktiken.

Fem skatteförslag för en flexibel och hållbar bostadsmarknad

1. Förenkla momsreglerna


Momsreglerna på fastighetsområdet tillhör de mest komplexa i momssystemet. Begränsad skattskyldighet för moms och hinder i avdragsrätten för moms på byggkostnader skapar dåliga incitament för att kunna använda fastigheter mer effektivt. Utvidga skattskyldigheten vid lokalhyra. På sikt bör också låg moms på bostadshyra införas.

2. Lätta på begränsningarna för ränteavdrag


Begränsningarna att få dra av ränta på lån för att exempelvis finansiera byggande är ett hinder för utvecklingen av nya bostäder. Reglerna kan göras betydligt generösare.

3. Slopa fastighetsavgiften för hyreshus


Fastighetsägare som hyr ut bostäder dubbelbeskattas genom att de i sin näringsverksamhet betalar inkomstskatt på överskottet och samtidigt måste betala kommunal fastighetsavgift. Ett slopande av fastighetsavgiften för hyresrätter skulle förbättra hyresrättens skattemässiga ställning.

4. Öka avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer


Ett viktigt sätt att underlätta eget sparande i företaget för att med egna medel kunna göra omfattande reparationer och hållbarhetsinvesteringar är generösare skattemässiga avsättningsmöjligheter i periodiseringsfonder. Att få göra direktavdrag för kostnader, i stället för årliga värdeminskningsavdrag för omvandling av lokaler till bostäder, skulle ge utvecklingen av nya bostäder en viktig skjuts.

5. Inför samma stämpelskatt för alla


Stämpelskatten för juridiska personer är 4,25 procent. För fysiska personer, bostadsrättsföreningar och kommuner är stämpelskatten endast 1,5 procent. Den högre stämpelskatten för juridiska personer är orättvis och missgynnar hyresrätten.