EU-flaggor
Unsplash

Varför är EU:s subsidaritetsprincip viktigt för bostadspolitiken?

EU:s subsidaritetsprincip innbär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Det gäller även bostadspolitiken. Bostadspolitik är inte en EU-kompetens, men allt fler initiativ och beslut inom EU påverkar idag villkoren för svenska hyresgäster.

EU och subsidiaritet

Bostadspolitik är inte en EU-kompetens, men allt fler initiativ och beslut inom EU påverkar idag villkoren försvenska hyresgäster. Statsstödsreglerna, den sociala pelaren och en överstatlig reglering av individuell mätning och debitering av värme och vatten (IMD) tillhör de mest påtagliga försöken från EU att strömlinjeforma den europeiska bostadspolitiken. Initiativ och beslut inom dessa områden kan både hjälpa och stjälpa förutsättningarna för den nationella politiken och utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden.
 

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Varje medlemsland själv ska få anpassa sin bostadspolitik efter landets egna förutsättningar, i linje med subsidiaritetsprincipen, vilket innebär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån.