Marknadshyror

Marknadshyror innebär att hyran bestäms av vad den som beredd att betala mest för att få lägenheten accepterar.

Marknadshyror skulle inte ge fler hyreslägenheter men höja hyrorna kraftigt i befintliga hyresbostäder. Det skulle innebära en gigantisk förmögenhetsöverföring från hyresgäster till fastighetsägare och hyresgästernas besittningsskydd skulle försvinna. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Slå vakt om den svenska modellen på hyresmarknaden med bruksvärdessystem och kollektivt förhandlade hyror.
  • Marknadshyror leder varken till fler hyresrätter eller till en bättre fungerande hyresmarknad – bara högre hyror och otrygghet för hyresgästerna.
  • En väl fungerande hyresmarknad kan bara uppnås om det byggs fler hyresrätter med hyror som normal- och låginkomsttagare har råd att efterfråga.