Gul husfasad
Devon Owens/Unsplash

Marknadshyror

Marknadshyror innebär att hyran bestäms av vad den som beredd att betala mest för att få lägenheten accepterar.

 

Vad är marknadshyra? 

Marknadshyra är den hyra som skulle ha avtalats i hyresavtal för en lägenhet om hyran enbart bestäms av tillgång och efterfrågan på boenden, och inte begränsas av hyresregleringar via lagstiftning eller avtal mellan hyresmarknadens parter. Marknadshyra fungerar i praktiken så att hyresvärden ensidigt bestämmer hyran utan att hyresgästerna  har rätt till kollektiv förhandling genom en hyresgästförening.

Nackdelarna med marknadshyra

Marknadshyror skulle inte ge fler hyreslägenheter men höja hyrorna kraftigt i befintliga hyresbostäder. Det skulle innebära en förmögenhetsöverföring från hyresgäster till fastighetsägare och hyresgästernas besittningsskydd skulle försvinna. När hyrorna förhandlas idag så är hyresvärdens förvaltningskvalitet en viktig parameter i förhandlingarna. Det betyder att hyresvärdar som inte tar hand om sina hus och hyresgäster inte ska få samma hyresutveckling som hyresvärdar som tar hand om bostäderna. Incitamenten att ta hand om sina hus och hyresgäster försvinner om hyresvärden själv får bestämma hyran. Marknadshyror skulle innebära en mycket högre hyra för de alla flesta. I vissa områden skulle hyran kunna höjas med över 50 procent. De flesta hyresgäster och väljare är emot marknadshyror, men ändå föreslår politikerna detta. Även om siffrorna skiljer sig mellan de olika partierna har alla en sak gemensamt: fler väljare är negativa till marknadshyror, oavsett parti.

Alternativ till marknadshyra

Alternativet till marknadshyra är att hyran förhandlas  mellan hyresvärden och hyresgästerna som kollektivt representeras av en hyresgästförening (oftast Hyresgästföreningen). Hyran ska vara lika för likadana lägenheter, och en hyresvärd ska inte få dra nytta av bostadsbrist och därför sätta en högre hyra. Standard, storlek och läge ska avgöra, inte vem som kan betala mest. Flera politiska partier vill införa marknadshyra hyra i Sverige, detta är Hyresgästföreningen emot. 

Så tycker Hyresgästföreningen om marknadshyra:

  • Den svenska modellen på hyresmarknaden med bruksvärdessystem och kollektivt förhandlade hyror ska stärkas och utvecklas.
  • Marknadshyror leder varken till fler hyresrätter eller till en bättre fungerande hyresmarknad – bara högre hyror och otrygghet för hyresgästerna.
  • En väl fungerande hyresmarknad kan bara uppnås om det byggs fler hyresrätter med hyror som normal- och låginkomsttagare har råd att efterfråga.
  • Marknadshyror, vilken form de än har, ska motarbetas.