En man sitter framför en dator och ser fundersam ut.

Koncept­renoveringar - varför är det dåligt?

Att renovera enskilda lägenheter som blir lediga och höja standarden kallas för konceprenoveringar. Hyresgäst­föreningen är kritiska till den här sortens renoveringar eftersom det höjer hyran.

Koncept­renoveringar

På så sätt kan fastighetsägaren höja hyran kraftigt utan att göra grundläggande investeringar i form av till exempel stambyte,renovering av tak- och fasad, fönsterbyten och nya energisystem.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Staten ska stödja finansieringen av hållbara investeringar i det befintliga hyresrättsbeståndet.
  • Staten ska gynna hållbara investeringar genom renoveringsstöd och periodiseringsfonder för löpande underhåll.
  • En ny lagstiftning krävs där alla försäljningar av bostadsfastigheter ska prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.