En kvinna  sitter i en soffa med en filt runt kroppen.

Har hyresgäster rätt till elstöd 2023?

I syfte att få ner elkostnaderna har Regeringen beslutat att under 2023 dela ut elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige. Men vad gäller egentligen för dig som bor i en hyresrätt, får du ta del av stödet?

Elstödet delas ut till hushåll i elområde 3 och 4

För att få ta del av stödet måste du använt el under perioden 1 oktober 2021 - september 2022. Ersättningen ges till personen som stod på elnätsavtalet den 18 november 2022. I elområde 3 ges en ersättning på 50 öre/kWh ut medan elområde 4 ger en ersättning på 79 öre/kWh. Här kan du läsa mer om elområdena.

Hyresgäster kan ha rätt till elstöd

Som hyresgäst har du ibland ett eget elnätsavtal och ibland är det fastighetsägaren som står på avtalet. Står du på elnätsavtalet, bor i berörda elområden och har använt el mellan 1 oktober 2021 och september 2022 har du rätt till ersättning. Är det fastighetsägaren som står på elnätsavtalet är det istället de som kommer få utbetalningen. Dock behöver det inte betyda att du blir utan ersättning, vissa fastighetsägare kommer nämligen fördela ut elstödet till sina hyresgäster. Vi rekommenderar att du för en dialog med din hyresvärd för att se vad som gäller där du bor.

Många hyresvärdar kommer inte fördela ut elstödet

Det har dock visat sig att fler hyresvärdar än vad som var förväntat inte kommer betala ut elstödet till sina hyresgäster. Varför så många hyresvärdar har valt att behålla pengarna själva beror på olika anledningar. Några hyresvärdar menar att pengarna i stället kommer användas till underhåll.  Andra menar på att de har gett hyresgästerna ett fast elpris vilket har lett till att fastighetsägarna själva har fått betala mer i samband med att elpriserna steg. Läs mer här.

Vem betalar ut elstödet?

Det är Försäkringskassan som ansvarar för att betala ut elstödet. Utbetalningen sker automatiskt vilket innebär att du inte behöver ansöka om att få elstöd. Däremot behöver personen som stod på elavtalet den 17 november 2022 anmäla sitt konto till Swedbanks kontoregister.

Försäkringskassan har meddelat att stödet kommer ges ut från och med den 20 februari 2023. Målsättningen är att i princip alla hushåll ska ha fått elstöd den 7 mars 2023. Om du tillhör gruppen som får elstöd kommer du få ett beslutsbrev från Försäkringskassan skickat till dig med posten eller digitalt. När brevet har landat i din brevlåda är även pengarna på väg till ditt konto. Hur mycket du får står i brevet. Här kan du läsa mer som vad som gäller och hur utbetalningen går till.

Det har cirkulerat falska mejl som uppger att en utbetalning går via Hyresgäst­föreningen. Observera att vi inte har någon koppling till elstödet och att vi aldrig uppmanar hyresgäster att lämna sina kontouppgifter via telefon! Misstänkt bedrägeri kan du anmäla till polisen.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.