Ett barn sitter på en kvinnas axlar och plockar äpplen.

Utbildningar för förtroendevalda

Här hittar du utbildningar som riktar sig till förtroendevalda i region Västra Sverige. Kursutbudet läggs upp terminsvis.

Om vår utbildningar

Våra utbildningar är kostnadsfria och på de utbildningar som sträcker sig över en heldag ingår också lunch och fika.  

Vi lägger ut kursprogrammet halvårsvis, men det kan tillkomma utbildningar eller ske förändringar löpande under året. 

En del utbildningar riktar sig till särskilda grupper. Det står då angivet under den aktuella kursen.

Om inget annat anges hålls utbildningen på Hyresgäst­föreningens regionkontor på Första Långgatan 17 B i Göteborg. Platsen kan komma att ändras och i så fall meddelar vi det senast en vecka före kursstart.  

Anmälan

Vill du gå en utbildning behöver du anmäla dig. Senaste anmälningsdag anges vid varje utbildning nedan. 

Ange namn och medlemsnummer eller personnummer i din anmälan och uppge också om du har behov av anpassning och/eller matpreferenser.

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till: utbildning.vastrasverige@hyresgastforeningen.se 

En man står på en balkong.

BoDok, grundkurs

BoDok är ett verktyg för dokumentation och värdering av fastigheter som används i förhandlingar med fastighetsägare. Under kursen går vi igenom verktyget samt dess innehåll och funktioner, dess uppkomst, utveckling, skötsel & underhåll (uppdateringar), fördelar samt lite praktik med övningsuppgifter. Vid avslutad kurs erhålls vid önskemål tillgång till verktyget. 

För vem: För dig som är förtroendevald med ett förhandlingsuppdrag i liten eller stor delegation.

När: Kursen ges under två tillfällen i september, ange i anmälan vilket av tillfällena du vill gå kursen. 

12 september klockan 18-20.30, sista anmälningsdag är 23 augusti

19 september kl 18-20.30, sista anmälningsdag är 30 augusti 

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg.

 

kollegor arbetar tillsammans framför dator

Styrelseutbildning

En kurs för dig och din styrelse att gå tillsammans för att lära er mer om hur ni kan göra styrelsearbetet roligare och mer effektivt. På kursen får ni verktygen för hur ni kan arbeta tillsammans och åt samma håll. 

När: 23 september klockan 09.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag är 30 augusti.

Vuxna och barn krattar i en trädgård

Hur fungerar samråd?

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill få djupare kunskap om samråd och boinflytande. Hyresgäst­föreningen har ofta avtal med fastighetsägaren om inflytande i frågor som rör det enskilda bostadsområdet. Vi tar upp de rättigheter och skyldigheter vi har vid samråd och hur vi kan hantera olika frågor lokalt. 

När: 23 september klockan 09.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B

Sista anmälningsdag är 30 augusti.

 

Foto på en beige fasad av ett hyreshus med blåa balkonger.
Emelie Asplund

BoDok, fortsättningskurs

BoDok är ett verktyg för dokumentation och värdering av fastigheter som används förhandlingar med fastighetsägare. I kursen går vi igenom hur verktyget används praktiskt i förhandlingar. Hur man kan skapa olika typer av material, diagram, uträkningar, jämförelser och hur viktningen fungerar. Vi gör också några praktiska övningar.  

För vem: För dig som är förtroendevald med ett förhandlingsuppdrag i liten eller stor delegation, samt har gått grundkursen i BoDok. 

När: 26 september klockan 18.00-20.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag är 6 september. 

 

En man i kostym skakar hand med någon.

Förhandling, steg 2

I den kursen går vi igenom grundläggande ekonomiska begrepp, exempel på bolagsekonomi, livscykelekonomi (hyresboende, bostadsrätter, villor), systematisk hyressättning, kvalitetshyresprojektet, ombyggnad (processen, lagstiftning och inflytande) samt hyror i nyproduktion. 

För vem: Alla förtroendevalda i stora delegation som gått kursen "Förhandling Steg 1". 

När: 14-15 oktober klockan 09.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg.

Sista anmälningsdagen är 20 september.

Aktiviteter på en innergård

Hur fungerar verksamhetsmedel?

Kursen går igenom vad verksamhetsmedel är, hur man ansöker om verksamhetsmedel är och processen fram till att pengarna kommer in på kontot. 

För vem: Förtroendevalda i lokala föreningar, förutom de lokala föreningar som ingår i Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. För mer information om verksamhetsmedel inom de fastighetsägarna hänvisar vi till kursen "Boinflytandeavtalet". 

När: 17 oktober klockan 18.00-20.00

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag är 27 september.

kvinna och man i tvattstugan hero

Hur fungerar boinflytandeavtalet?

Kursen går igenom vad avtalet reglerar och vad det innebär för den lokala organiseringen, till exempel hur det hänger ihop med Boinflytandekommittén (BIK). 

För vem: Förtroendevalda i lokala hyresgäst­föreningar i Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. 

När: 21 oktober klockan 9.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag är 27 september.

 

kvinna läser på skärm

Ordförandeutbildning

Vad innebär rollen som ordförande i Hyresgäst­föreningen? Vilka möjligheter och skyldigheter har du? På kursen får du lära dig ledarskap och föreningsdemokrati. Du får kunskap om olika demokratiska beslutsmetoder och jämlika samtalstekniker. Vi kommer också diskutera förtroendemannarollen i Hyresgäst­föreningen. 

När: 28 oktober klockan 09.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag är 4 oktober.

En kvinna sitter vid ett bord och antecknar något på ett papper.

Sekreterareutbildning

Vad innebär rollen som sekreterare i Hyresgäst­föreningen? Vilka möjligheter och skyldigheter har du? På kursen får du lära dig att skriva protokoll, kallelse, dagordning och vad som förväntas av dig inför en revision. Vi kommer även behandla ledarskap och föreningsdemokrati. Hur kan du bidra till demokratiska, engagerande och jämlika möten? 

När: 28 oktober klockan 09.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag är 4 oktober.

kvinna funderar dator säng penna

Valberedningsutbildning

Att vara valberedare är att ha ett nyckeluppdrag för den framtida verksamheten i din förening. Vi går igenom uppdragets roll och får många konkreta tips hur ni kan arbeta med till exempel kartläggning och rekrytering under året. 

När: 28 oktober klockan 09.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag 4 oktober.

två kvinnor på kontor

Förhandling, steg 3

På kursen går vi igenom förhandlingsorganisationen och förhandlingsrutiner, roller i förhandlingsorganisationen, etik och mandat. Vi går också igenom hyresförhandlingslagen, förhandlingsöverenskommelser, hyresavtalet, allmännyttans historia, bostadsbolagens vinster och affärsmässiga principer, bruksvärde och jämförbarhet samt hyrestaket.

För vem: Alla förtroendevalda i stora delegation som gått kursen "Förhandling steg 2". 

När: 11-12 november klockan 9.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag 18 oktober. 

En glad man står i dörröppningen till sin lägenhet.

Storträff för husombud

Storträff för husombud är ett ypperligt tillfälle att träffa andra husombud, byta idéer och erfarenheter och få lite råd i frågor som du brottas med i ditt uppdrag. 

När: 18 november klockan 09.00-16.30

Var: Första Långgatan 17 B i Göteborg

Sista anmälningsdag 25 oktober.

Förhandling
Hyresgäst­föreningen

Utbildning för kassör och revisor

En kurs för dig som är vald till kassör eller revisor i din lokala hyresgäst­förening. Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap om kassörens uppdrag och roll samt ge dig verktyg att använda i styrelsearbetet  Här fokuserar vi på grundläggande bokföring och årsbokslut. 

När: På grund av en dubbelbokning behöver vi ändra datum för den här kursen. Om du är intresserad av att går kursen får du gärna mejla oss.