Tony Petrov, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.
Emelie Asplund
Tony Petrov, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

Robert Dicksons stiftelse vill höja hyrorna med upp till 16 procent

Robert Dicksons stiftelse i Göteborg vill höja hyrorna med mellan 5–16 procent nästa år. Oacceptabelt! Många hyresgäster är extremt hårt pressade ekonomiskt och har helt enkelt inte råd, menar Hyresgäst­föreningen.

2023 års hyres­förhandlingar präglades av ett svårt ekonomiskt läge med hög inflation och en drastisk kostnadsutveckling. Många fastighetsvärdar ställde krav på historiskt höga hyreshöjningar och hyresgästerna tog ett stort ansvar 2023 då vi hade den högsta hyreshöjningen på 30 år.

Nu vill Robert Dicksons stiftelse, som har nära 1 500 lägenheter i Göteborg, höja hyrorna med mellan 5–16 procent från och med den 1 januari 2024. 

- Hyreskravet kommer vi aldrig att acceptera, det är orimligt och ansvarslöst, säger Tony Petrov, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

Hyresgäst­föreningen pekar på att ett sådant hyreskrav rimmar illa med stiftelsens stadgar om att erbjuda lägenheter med rimliga villkor för arbetare med vanliga eller låga inkomster.

- Många hyresgäster är extremt hårt pressade ekonomiskt och har helt enkelt inte råd. Nu är det fastighetsägarnas tur att ta ett större ansvar, säger Tony Petrov.