brottsoffer
Erik Yngvesson
Orange Day

Alla hem är inte trygga hem

Den 25 november uppmärksammades runt om i världen Orange Day - Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. I år skedde detta mitt i en pågående pandemi som FN varnar för har lett till ökad våldsutsatthet för kvinnor och barn. När vi blir mer isolerade i våra hem blir det lättare för en våldsam partner att utöva kontroll och våld och svårare för den utsatta att söka stöd ifrån samhället.

Vi på Hyresgäst­föreningen vill uppmärksamma det globala problemet med våld mot kvinnor och flickor, samt att våldet ofta utövas i hemmet. Vi vill att hemmet ska vara en trygg plats för alla. Hemmet ska inte ses som en konsumtionsvara, utan som en mänsklig rättighet.

Ett sätt att arbeta för människors rätt att vara trygga i sitt eget hem är att stärka rättigheter för de som utsätts för våld. Någon som blir misshandlad av sin partner ska inte behöva stå inför risken att bli uppsagd på grund av att det förövaren gjort lett till störningar eller skador på lägenheten.

För några år sedan stärkes lagstiftningen som ger besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster. Motionen som låg bakom den nya lagen baserade sig på ett ärende en av våra jurister drev åt en medlem som blivit uppsagd efter att hon misshandlats av sin partner. Att bli vräkt på grund av sådana omständigheter är inte bara en personlig katastrof, det ger också bilden av att vi som samhälle anser att offret bär en del av skulden för det inträffade.

Vi som organisation anser självklart att den som blir misshandlad av sin partner inte har någon skuld i det, varken för situationen eller för vad förövaren gör med lägenheten. Därför var det ett framsteg när lagen ändrades så att en hyresvärd behöver ta hänsyn till att den misshandlade är ett brottsoffer innan de kan vräka någon på grund av vad en våldsam partner har gjort. Det är viktigt för den drabbade men också som en signal ifrån samhället om hur vi ser på offer för våld i nära relationer.

Men det återstår oerhört mycket arbete för att tackla samhällsproblemet med våld mot kvinnor och flickor. Det viktigaste är att se frågan just som ett samhällsproblem. Våld mot kvinnor och flickor är inte ett problem för eller ett problem med enskilda män och enskilda kvinnor. Det är ett globalt problem som finns i alla samhällsklasser, alla länder och i alla kulturer. Samhällsproblem måste givetvis lösas av hela samhället gemensamt, inte av enstaka organisationer eller personer. Vi behöver alla samverka för att nå dit vi behöver vara.