Lisbeth Pipping
Kajsa Lind
Lisbeth Pipping.

Debatt: Låt orden på broderiet ”Egen härd är guld värd” bli ett mål att sträva mot

”Egen härd är guld värd” är en text som med vackra korsstygn broderades och hängdes upp ovanför kökssoffan i hem över hela landet. En liten text som lyfter hur otroligt viktigt det är att ha en plats att kalla hemma. Att en egen bostad är just guld värd.

Idag är det den 8 mars, en dag då vi lyfter kvinnors kamp för rätten till ett gott liv. För det förpliktar att ha en dag i almanackan som säger ”Allmänna kvinnodagen”. Vi i Hyresgäst­föreningen vill jobba för en bostad genom hela livet. Från det att vi ligger i vår mammas mage fram till att vi blir gamla. Vi ser en bostad som en mänsklig rättighet.

Vi i Hyresgäst­föreningen vill lyfta vikten av en egen bostad. Rätten till en bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen artikel 25 och i regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger följande: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

Vi vet att bristen på bostäder utgör ett av hindren för våldsutsatta kvinnor att lämna en våldsam relation. Våra politiker måste se till att inte en enda kvinna hindras på vägen ut ur en livsfarlig situation för att det saknas möjlighet att få ett annat boende. Alla har rätt till ett hem, och dit räknas inte ett jourboende, vandrarhem, eller i värsta fall att bo ihop med en våldsam partner.

”Egen härd är guld värd” blir tomma ord för kvinnor som tvingas fly för sina liv.

Enligt Kronofogdens statistik rörde tre av fyra vräkningar av barnfamiljer förra året ensamstående föräldrar. Bland dessa var kvinnor mest utsatta. Drygt fyra av tio barn som berördes av vräkning bodde helt eller delvis hos sin ensamstående mamma.

Kvinnor i utsatta situationer drabbas också hårt vid så kallade renovräkningar, när höga hyreshöjningar vid renoveringar tvingar människor bort från våra bostäder. Vi i Hyresgäst­föreningen menar att alla ska kunna bo kvar även efter att våra bostäder renoverats.

Bostadsbristen och bristen på bostäder till en rimlig kostnad gör kvinnor och barn sårbara. Vi vill idag på Internationella Kvinnodagen uppmana våra politiker, fastighetsägare och alla andra i samhället att se tillgången till ett tryggt hem som en mänsklig rättighet som räddar liv.

Vi menar att alla beslut som tas av våra politiker bör ha prövats via FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen alla paragrafer. På så sätt kan man klart och tydligt säga att man verkligen ser till kvinnors och barns bästa.

Låt orden på broderiet ”Egen härd är guld värd” bli ett mål att sträva mot.

Lisbeth Pipping,
vice ordförande i Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige