Bild på Sofi Bringsoniou som är förhandlare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige när hon står framför ett bostadshus.
Emelie Asplund
Sofi Bringsoniou, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige

Hyresöverenskommelse med Wallenstam i Göteborg är klar

Hyresgäst­föreningen och Wallenstam är överens om hyresnivån för cirka 2 800 lägenheter i Göteborg. Från och med 1 februari 2023 blir höjningen i genomsnitt 2,7 procent.

Årets hyres­förhandlingar har präglats av ett svårt ekonomiskt läge med hög inflation och en drastisk kostnadsutveckling. Många fastighetsvärdar har ställt krav på historiskt höga hyreshöjningar.

– Wallenstam har i förhandlingarna visat att de är beredda att ta ansvar och har visat hänsyn för att hyresgästerna inte själva kan bära den kostnadsutveckling vi ser. Därför har vi också kunnat nå en överenskommelse där båda parter delar på ansvaret, säger Sofi Bringsoniou, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige.

Överenskommelsen innebär hyreshöjningar på mellan 0,5 och 4,5 procent, beroende på flera faktorer som till exempel ingående hyra och kvalitet. Den genomsnittliga hyreshöjningen blir 2,7 procent. Hyran höjs från och med 1 februari.

Hyresgäst­föreningen har under förhandlingarna utgått från ramverket som treparts­överenskommelsen mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna innehåller.

– Treparts­överenskommelsens styrka är att den ramar in förhandlingen och fokuserar på att nå en hyresjustering som är rimlig både utifrån fastighetsägarens och hyresgästernas perspektiv, säger Sofi Bringsoniou.

– Vi hoppas att fler fastighetsägare nu visar att de också är beredda att ta ansvar så att vi kan nå överenskommelser som båda parter kan acceptera.