sofi bringsoniou
Foto: Emelie Asplund
Sofi Bringsoniou, förste förhandlare på Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige.

75 000 hushåll i allmännyttan i Göteborg riskerar dubbel hyreschock

AB Framtiden i Göteborg har avbrutit förhandlingarna om nya hyror för 2023 för de fyra dotterbolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Totalt handlar det om 75 000 hushåll som nu riskerar en dubbel hyreschock.

När förhandlingarna inleddes under hösten 2022 meddelade den kommunala bostadskoncernen AB Framtiden i Göteborg att den ville höja hyran med 6,80 procent från den 1 mars 2023 för sina fyra dotterbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. För en normalstor trerumslägenhet på 70 kvadratmeter med en månadshyra på 7 300 kronor skulle det innebära en hyreshöjning på 500 kronor. 

- Vi väntade oss tuffa förhandlingar i år med tanke på den höga inflationen och de höga energipriserna, men ett så högt hyreskrav kunde vi inte acceptera. Det är inte rimligt att hela kostnadsökningen ska bäras av hyresgästerna. Framtidenkoncernens bostadsbolag har låg skuldsättning, hög soliditet och stark ekonomi samtidigt som vi vet att många hushåll redan idag har svårt att få sin budget att gå ihop, säger Sofi Bringsoniou, förste förhandlare på Hyresgäst­föreningen i region Västra Sverige. 

AB Framtiden har nu avbrutit hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen och väljer istället att låta Hyresmarknadskommittén (HMK) besluta om 2023 års hyror för cirka 75 000 hushåll. Hyresmarknadskommittén är ett partssammansatt organ som består av representanter för allmännyttans organisation Sveriges Allmännytta och Hyresgäst­föreningens riksförbund. 

- Det är oacceptabelt att AB Framtiden först visar en sådan ovilja att förflytta sig från sitt historiskt höga yrkande och därefter lämnar förhandlingsbordet. Det är nu femte förhandlingsåret i rad som AB Framtiden avbryter hyres­förhandlingarna vilket är under all kritik. Det handlar trots allt om politiskt styrda allmännyttor som borde ta ett stort samhällsansvar. Speciellt märkligt blir det när privata börsnoterade företag visar på en större vilja att förhandla och komma fram till rimliga överenskommelser än göteborgarnas egna bostadsbolag, säger Sofi Bringsoniou.  

- Förhandlingarna drar nu ut på tiden vilket är djupt olyckligt eftersom hyresgästerna riskerar flera månaders retroaktiva hyreshöjningar. För många hushåll som redan idag har ett tufft ekonomiskt läge blir det här en dubbel hyreschock.