Ett barn sitter på en kvinnas axlar och plockar äpplen.

Samtalsserie – bli expert på hållbarhet

I februari storsatsar Hyresgäst­föreningen i samarbete med Naturskyddsföreningen och ABF med en serie samtal om hållbarhet. Vi kallar det för den hållbara staden-dagarna.

Vi står inför många utmaningar i en tid av klimatförändringar som påverkat våra boende på en rad olika sätt. Hur löser vi klimatsmarta energisystem, planerar staden så att både ekosystem och människor får plats och hur renoverar våra boenden på ett hållbart sätt?

Mellan 27 februari och 2 mars, med tjuvstart den 20 februari, bjuder vi in till en rad olika spännande samtal utifrån olika teman. Vi bjuder också på mingel och mat i samband med samtalen.

Plats: Arena: Första Lång på Första Långgatan 17 B.

Kan du inte vara på plats kan du också följa samtalen digitalt via vår Youtubekanal.

Här är hela programmet:

Klicka på länkarna under för att se innehållet en specifik dag eller scrolla nedåt för att ta del av hela programmet.

20 februari
27 februari
28 februari
1 mars
2 mars

20 februari 18.00-20.00:  Hållbar renovering; Standardhöjning eller underhåll? 

Håkan Thörn, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och Dominika Polanska, docent i sociologi vid Uppsala universitet, pratar om sin rapport ”Standardhöjning eller renovering? - Deltagande och hållbarhet i renovering av hyresbostäder”. 

I samtalet deltar också Pedram Kouchakpour, regionchef Hyresgäst­föreningen Västra Sverige, Aslan Akbas (S), ordförande i kommunfullmäktige i Göteborg och Stefan Svensson (M), 1 vice ordförande i Förvaltnings AB Framtidens styrelse.

Samtalsledare: Sofi Bringsoniou, förste förhandlare Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige

Du kan se samtalet i efterhand här

27 februari: Tema Energi 

Energifrågan har blivit en viktig fråga för alla i hela landet då elpriserna skjutit i höjden. Många politiska debatter om val av förnybar eller fossilfri energi pågår - samtidigt som val av energisystem för framtiden ska ställas i relation till klimatmålen att bromsa den globala uppvärmningen. 

16.00-17.30: Hur ser framtidens energisystem ut i en hållbar stad? 

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborgs Energi presenterar hur de jobbar för ett framtida hållbart energiprogram. Jesper Peterson från Naturskyddsföreningen pratar om föreningens tankar om framtidens energisystem. Zack Norwood, forskare vid RISE, pratar om hur man kan jobba med småskaliga energisystem i det lokala bostadsområdet.  

Samtalet leds av: Dan Baeckström från Naturskyddsföreningen

17.30-18.00: Mingel med mat 

18.00-19.30: Framtidens solenergiplan och behovet av energieffektivisering - vem ska betala för hyresrätternas omställning? 

Nina Jakobsson Stålheim, hållbarhetschef på AB Framtiden, presenterar bostadskoncernens solenergiplan 2030. Det följs upp med ett panelsamtal med där också Jenny von Platten, forskare på Lunds universitet och Carl-Johan Bergström, förhandlingschef Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige deltar.

Samtalet leds av: Lars Andren, författare och föreläsare solenergi.

Du kan se hela samtalet här i efterhand

28 februari:  Tema Hållbar stadsutveckling 

En fortsatt urbaniseringen pågår och Göteborg växer och förtätas. Samtidigt bli klimatet blir varmare, vädret förväntas bli mer extremt och arter utrotas. Hur ska staden planeras med bostäder, arbetsplatser, service och grönområden där människor får plats samtidigt som vi säkrar den biologiska mångfalden? Och hur ska vi kunna planera för en tryggare, mer inkluderande och cirkulär stad? 

16.00-17.30: Finns det plats för livsviktiga träd och biologisk mångfald i en förtätad stad? 

Göteborgs stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren presenterar stadens grönplaner och det följs av ett panelsamtal där också Oskar Bäcklin, doktorand stadsklimatgruppen, Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet, Kenneth Berglund, utredare inom stadsutveckling på Hyresgäst­föreningens riksförbund, Karin Pleijel, kommunalråd (MP), Jenny Klingberg, föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier vid GU och Oskar Tagesson från Naturskyddsföreningen deltar.

Samtalet leds av: Emma Svensson, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

17.30-18.00: Mingel med mat 

18.00-19.30: Hållbar stadsutveckling - trygg, inkluderande och cirkulär? 

Kenneth Berglund, utredare inom stadsutveckling på Hyresgäst­föreningen, presenterar föreningens arbete med hållbar stadsutveckling utifrån LITA-modellen. Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, presenterar stadens vision om hållbar stadsutveckling. Maria Jose Zapata Campos, Associate professor vid Handelshögskolan Göteborg, pratar om urban common structure och cirkulär ekonomi ur ett gräsrotsperspektiv. Stina Hansson, planeringsledare från stadsledningskontoret deltar också i panelsamtalet.

Samtalet leds av: Anna-Johanna Klasander, professor i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola.

Vi avslutar med mingel och mat.  

1 mars:  Tema Vatten 

Vatten har varit en självklarhet för många i Sverige. Rent dricksvatten, friskt hav och vattendrag och allemansrätten att fiska och bada var man vill.  Men nu när glaciärerna smälter och havet stiger, när regnet och torkan tenderar stanna längre perioder – vad händer då med vårt vatten?  Risken för intensiva skyfall, havsnivåhöjning och skredrisk ökar. Hur planerar staden för vattnet som ett framtida hot?  

16.00-17.30 Vatten- ett framtida hot för den hållbara staden? 

Jesper Persson, specialist och samordnare Göteborgs skyfallsöverenskommelse, Kretslopp och vatten, presenterar stadens skyfallsöverenskommelse och strategi kring dricks och dagvatten. Det följs av ett samtal med Eva- Lena Torudd, planeringsledare klimatanpassning Stadsledningskontoret i Göteborg och Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling på Hyresgäst­föreningen riksförbund. 

Samtalet leds av: Ragnhild Larsson från Klimatpodden.

17.30-18.00: Mat och mingel 

18.00-19.30: Konsten att vårda och värna vårt livsviktiga vatten

Hanna Bäck och Senir Jalovicic från Familjebostäder presenterar hur bolaget arbetar med dagvatten på gårdsnivå, nära hyresgästerna. Gunvor Berquist, aktiv inom hyresgästfrågor och miljörörelsen, pratar om hyresgästernas möjligheter att vårda och värna sitt vatten.

Samtalet leds av: Ragnhild Larsson från Klimatpodden.

2 mars 17.00-19.00: Tema Hållbar renovering – är det möjligt inom dagens bruksvärdesystem 

Bostaden är en av de största klimatbovar i allt från val av material, transporter, energi och avfall med mera. Hur kan vi underhålla och renovera på ett hållbart sätt?

Familjebostäders projektledare Josephina Wilson och Mikael Lunneblad presenterar bolagets projekt kring återbruk vid renovering. Det följs av ett samtal mellan Familjebostäder Thomas Samuelsson, fastighetschef Familjebostäder,  Linda Zachariasson, förhandlare Hyresgäst­föreningen Västra Sverige, Kristina Mjörnell, affärs- och innovationschef på RISE, Ragnar Bengtsson, utredare Hyresgäst­föreningens riksförbund och Elena Bogdanova, lektor i sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och en av författarna till rapporten "Standardhöjning eller underhåll".

Samtalet leds av: Daniel Carlenfors, bostadspolitisk debattör.