ledamöter FS
Johan Öhman/Salan Ahlgren
Pia Fridström och Ali Karimi valdes in i Förbundsstyrelsen.

Två göteborgare valdes in i Hyresgäst­föreningens förbundsstyrelse

Två göteborgare blev invalda i Hyresgäst­föreningens högsta ledning vid förbundsstämman i början av oktober. Pia Fridström blev omvald som ordinarie ledamot och Ali Karimi Damavandi blev nyvald som ersättare.

- Uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen är jättekul och inspirerande eftersom det ger en väldigt bra inblick i vad som händer både på det nationella planet och i de andra regionerna i landet. Man får jobba i organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, helt enkelt, säger Pia Fridström, som har samlat på sig en hel del rutin som förtroendevald.

Pia har tidigare varit aktiv både på lokal nivå och i föreningen Centrum Göteborg, och sitter sedan fem år tillbaka även med i Västra Sveriges regionstyrelse. Hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2016 och blev nu omvald som ledamot på två år för andra gången. Där ingår hon i flera olika grupper och utskott med fokus på bildning och digital utveckling.

- Men det är egentligen det lokala arbetet jag brinner mest för. Just nu tycker jag det är viktigast att fokusera på vårt mål 51/22. En del i det är att utveckla våra digitala utbildningar. Det ger fler människor möjlighet att kunna delta i våra utbildningar och i förlängningen engagera sig. Andra viktiga bildningsfrågor är att få våra förtroendevalda att känna sig trygga i sina roller och vad vi som organisation står för, och att vi alla behandlar varandra med respekt, säger hon.

Ali Karimi Damavandi, 23 år, bor i Tynnered och är snart färdigutbildad nationalekonom. Vid sidan av studierna jobbar han på ett medicintekniskt företag. På fritiden är han engagerad i Frölundaföreningens styrelse och sedan någon månad sitter han även i Hyresgäst­föreningens högsta ledning som ersättare.

- Det känns väldigt hedersamt och kul att få möjligheten att jobba nationellt i förbundsstyrelsen också. Så just nu är det mest plugg, jobb och Hyresgäst­föreningen, och inte så mycket fritid, säger han med ett skratt.

Ali Karimi beskriver sig mer som parlamentariker än aktivist, men betonar att en organisation som Hyresgäst­föreningen behöver jobba på många olika plan för att lyckas. Han är just nu mest engagerad i remiss- och förhandlingsfrågor, och lyfter fram Frölundaföreningens arbete med att stoppa utförsäljningen på Marconigatan som mycket lyckat.

- En starkt bidragande orsak till att vi kunde stoppa den affären var våra täta kontakter med AB Framtidens styrelse och vissa politiker. Det var en viktig seger eftersom Marconigatan är ett strategiskt viktigt område i Frölunda med många billiga hyresrätter, säger han.