Ronny Bengtsson och Carl-Johan Bergström.
okänd
Ronny Bengtsson och Carl-Johan Bergström.

Debatt: Vi vill ha frysta hyror

"Vi befinner oss mitt i en kris. Arbetslösheten är hög och hushållsinkomsterna sjunker. Att i det läget kräva höga hyreshöjningar är världsfrånvänt", skriver t.f. regionordförande Ronny Bengtsson och förhandlingschef Carl-Johan Bergström på ETC Debatt.

Vår undersökning visar att sju av tio hyresgäster i Västsverige känner oro över att privatekonomin kommer att påverkas negativt på grund av pandemin. Fyra av tio uppger att de fått minskade inkomster eller försvagad ekonomi och lika många är oroliga för att inte kunna betala hyran. Vi ser att arbetslösheten i Göteborg i augusti är tre procent högre än förra året vid samma tid, antalet varslade ökar i länet och löneökningar riskerar att frysa inne.

Samtidigt visar vår nya undersökning av ett 30-tal privata och allmännyttiga bostadsföretag i regionen att de har haft ökande driftnetto och goda vinstmarginaler under 2016-2019. De senaste årens hyreshöjningar har mer än väl kompenserat fastighetsägarna för kostnadsutvecklingen. Det går helt enkelt bra för bolagen. Därför känns Fastighetsägarnas nationella utspel om att det finns utrymme för att höja hyran med 2,5 procent helt verklighetsfrånvänt. Nu hoppas vi att Fastighetsägarna GFR i Göteborg tänker annorlunda.

Enligt prognosen kommer hushållens disponibla inkomst att sjunka i år. Med tanke på att Fastighetsägarna tidigare framhållit det som en viktig faktor i hyres­förhandlingarna vore det logiskt att kräva hyressänkningar. När både KPI och BNP väntas falla till 0,5 respektive -4,8 procent för 2020 och hyresvärdarna inte har kunnat utföra det underhåll de tagit ut i hyreshöjningar tidigare år på grund av pandemin, talar ännu mer för hyressänkningar enligt samma logik.

Men vi vet att hyresmarknaden inte är en marknad som andra. Bostadsmarknaden behöver stabilitet och marginaler för att täcka ökade kostnader och ändrade situationer. Förhandlingarna ska utgå från de lokala förutsättningarna för företagen och vara långsiktiga utan chockartade höjningar eller sänkningar från år till år. Vi vill ta ansvar för den modellen men då krävs också en ansvarstagande motpart.

Det är en extraordinär situation vi befinner oss i. Trots att smittspridningen och dödsfallen har minskat i Sverige är krisen långt ifrån över. Folkhälsomyndigheten spår fler lokala utbrott framöver. När människor ombeds hålla distans och stanna hemma så mycket som det går blir bostaden allt viktigare och är också ett sätt att minska smittspridningen. Hyresgäster måste kunna känna en trygghet i sina hem och inte behöva oro sig för att inte klara en hyreshöjning.

Vi hoppas och tror att det är många fastighetsägare som vill ta sitt ansvar. Därför vill vi se att Fastighetsägarna GFR i Göteborg tar sitt ansvar som ombud genom att avstå från krav på hyreshöjningar under 2021. Tillsammans kan vi se till att vi klarar oss ur krisen utan att hyresgäster knuffas ut från sina hem.