corona2
okänd
Coronainformation.

Hyresgäst­föreningen anpassar verksamheten med anledning av Corona

Nyligen fattades flera beslut med anledning av situationen vi befinner oss i med tanke på coronaviruset Covid-19. Hyresgäst­föreningens förbundsstyrelse har bland annat bestämt att flytta fram både regionernas och föreningarnas årsmöte samt stämman till 2021 som en konsekvens av coronaviruset.

Hej!

Det är ovanliga tider. Denna höst är de utåtriktade arrangemangen inställda och de möten många av oss medverkar på sker via datorer. Å andra sidan så har mångas grannkontakter ökat. För våra gårdar och kvarter har ju blivit en plats där vi kan samlas, ta en fika och prata på behörigt avstånd från varandra. Under våren och försommaren har vi ringt många medlemmar genom projektet Goda Grannar. Många tackar för våra samtal och visar uppskattning för att över att vi hör av oss och visar att vi bryr oss.

Nu kommer hösten och vi vet att vi fortsatt måste vara försiktiga och se till att smittspridningen inte ökar. Därför har förbundsstyrelsen fattat beslut om hur vi tillsammans kan arbeta vidare, med så låg risk för smittspridning som möjligt.

 

Verksamhet och kvarterslokaler

  • Kvarterslokalerna kommer tillsvidare inte användas för sammankomster där smittspridning kan förekomma. Detta gör vi dels för att värna om hälsan hos alla eldsjälar som hanterar nyckelöverlämning, städinspektion och annan administration av föreningslokaler. Arbetsuppgifter som innebär fysiska kontakter. Hyresgäst­föreningen vill inte heller riskera bidra till smittspridningen i samhället. Förbundsstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslutet kan komma att omprövas.

  • Regionstyrelsen har beslutat att Bo- och medlemsmöten för lokala hyresgäst­föreningar ska inte hållas i höst. Detta för att så långt som möjligt kunna undvika smittspridning. Verksamhetsplaneringen på lokal nivå kommer istället tillfalla styrelsen för den lokala hyresgäst­föreningen. Info om detta finns i ett separat utskick som gick ut under v.36

  • Lokala aktiviteter uppmuntras, så länge de kan ske med låg risk för smittspridning – företrädesvis digitalt och/eller utomhus. Säkert har ni många idéer och verksamheter redan igång i era lokalområden.

 

Årsmöten och förbundsstämman

  • Årsmöten i föreningar och regioner flyttas till 2021. Om grundläggande demokratiska krav kan uppnås kan återstående årsmöten hålls digitalt. Dessa krav behöver då säkerställas:

o   alla röstberättigade kan kallas.

o   alla ges möjlighet att delta i realtid.

o   alla ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag.

o   alla ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor.

 

  • Förbundsstyrelsen planerar att genomföra förbundsstämman under 2021. Förbundschefen har i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett genomförande, med Västerås som lokaliseringsort. Förbundsstyrelsens stadgeutskott har fått i uppdrag att återkomma med förslag kring hantering av motioner, nomineringar och mandatperioder.

 

Nya LH

  • Styrelser för redan befintliga hyresgäst­föreningar ska sitta kvar, i avvaktan på att årsmöte kan hållas. En nybildad LH kan däremot behöva tillsätta en interimsstyrelse, tills ett ordinarie årsmöte kan hållas. En sådan kan behöva tillsättas genom digital röstning; en bedömning om det är nödvändigt och möjligt får göras från fall till fall. Här kan tjänstepersonorganisationen vid behov ge stöd och råd.

 

Regionens budget- och verksamhetsplanering

  • En ettårig budget- och verksamhetsplan för 2021 fastställs på digitala fullmäktige, alternativt av regionstyrelse, för att sedan vidimeras på fullmäktige i början på 2021. Mer information, stöd och instruktioner för den ettåriga budget- och verksamhetsplaneringen kommer ni få inom kort genom tjänstepersonorganisationen. Förbundsstyrelsen fattar beslut om budget och verksamhetsplan för 2021 i december.

 

Ordinarie möten och digitala verktyg

  • Alla möten i din förening och region ska företrädesvis ske digitalt. Företrädare för Hyresgäst­föreningen kan använda sig av Microsoft Teams för alla former av online-möten, genom mobil eller dator. Våra tjänstepersoner arbetar för fullt för att försöka stödja oss förtroendevalda med digitala verktyg som funkar för alla, oavsett datatillgång och digital vana. En tydlig instruktionsfilm för hur du kan använda Teams för möten är på gång och kommer inom kort att finnas på utbildningsplattformen Lärkan, som du kan nå via hyresgäst­föreningen.se.

Har du frågor eller funderingar är du förstås välkommen att höra av dig till ditt regionkontor, de finns där för att stötta oss att komma igenom den här perioden.

Vi håller tillsammans avstånd och engagemang – för allas rätt till både hälsa och ett bra hem!

 

Med vänliga hälsningar

Marie Linder, förbundsordförande                                            

Ronny Bengtsson, regionordförande