Tony Petrov, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.
Emelie Asplund
Tony Petrov, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

Alebyggen strandar förhandlingarna om 2023 års hyror

AB Alebyggen har avbrutit förhandlingarna om nya hyror för 2023. Det kommunala bostadsbolaget kräver orimliga hyreshöjningar vilket Hyresgäst­föreningen inte kan acceptera.

När förhandlingarna inleddes under hösten 2022 meddelade Alebyggen att de vill höja hyran med 8,81 procent från den 1 januari 2023 för cirka 2 000 lägenheter.

- Vi är besvikna på att Alebyggen tycker att hyresgästerna ska ta hela smällen i det tuffa ekonomiska läge som är just nu. Det kan vi inte acceptera. Bolaget har en mycket god ekonomi samtidigt som vi vet att många hushåll redan idag har svårt att få sin budget att gå ihop. De har inte råd med stora hyresökningar, säger Brita Karlsson, förtroendevald förhandlare på Hyresgäst­föreningen.

Det allmännyttiga bostadsbolaget har nu avbrutit hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen och väljer istället att låta Hyresmarknadskommittén (HMK) att besluta om 2023 års hyror.

- Vi har varit beredda och ta vårt ansvar som part och förhandla. Hyresgäst­föreningen i västra Sverige har lyckats komma överens med andra hyresvärdar som har haft mer rimliga krav i förhandlingarna, säger Tony Petrov, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

- Därför är det djupt olyckligt att Alebyggen nu väljer att blunda för sitt särskilda ansvar som allmännytta och istället går till Hyresmarknadskommittén för att försöka få igenom sina orimligt höga hyreskrav.

Hyresmarknadskommittén (HMK) är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom sin organisation Sveriges Allmännytta (SA), och representanter från Hyresgäst­föreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgäst­föreningen inte kommer överens i lokala hyres­förhandlingar. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om parterna inte accepterar förslaget prövas ärendet av HMK och det beslut som kommittén kommer fram till gäller.