panelen
Johan Öhman
Den bostadspolitiska panelen på Arena: Första Lång.

Privatiseringen av bostadsmarknaden måste utmanas

Politiken har övergivit sitt ansvar för bostadsmarknaden vilket har öppnat för ombildningar till bostadsrätter, utförsäljningar till privatvärdar och en påbörjad resa mot marknadshyror. ”Vi måste utmana denna samhällsförvandling”, menade en enig bostadspolitisk panel på Arena: Första Lång den 5 november.

Författaren, krönikören och ledarskribenten Kajsa Ekis Ekman inledde kvällen med att ställa en fråga till de cirka 115 personer som kommit för att lyssna när Hyresgäst­föreningen Centrum Göteborg bjöd in till bostadspolitiska kväll.

- Vet ni vad LO, Svenska Bankföreningen, Svenskt Näringsliv, EU-kommissionen och 300 000 unga personer i bostadskön har gemensamt? Alla vet att kapitalismen inte fungerar på bostadsmarknaden. Det är precis det som är grejen just nu. Det här systemet fungerar inte, det blir inga bostäder, trots att alla dessa aktörer skriker efter fler bostäder.

Problemet, menar Kajsa Ekis Ekman, är att politiken har övergivit sitt ansvar för bostadsmarknaden, vilket har öppnat för ombildningar till bostadsrätter, utförsäljningar till privatvärdar och en påbörjad resa mot marknadshyror. ”Hur kunde vi gå med på det här?”, undrar hon. Hur kunde vi gå med på den här gigantiska samhällsförvandlingen, där även mängder av andra viktiga samhällsverksamheter som till exempel sjukvården, skolorna, åldringsvården, Posten och apoteken, såldes ut. Inga av dessa verksamheter har ju blivit bättre av att privatiseras.

- Det finns stora och mäktiga intressen bakom dessa samhällsförändringar och därför måste alla vi som utgör allmänintresset agera. När ska vi sluta att vara så mesiga och istället ta tillbaka det som är vårt? Det är bara genom stora folkliga mobiliseringar som vi kommer att kunna vända den här utvecklingen, sammanfattar hon.

Efter en kort paus anslöt filmproducent Fredrik Gertten, oppositionsrådet Daniel Bernmar (V) och Kristofer Lundberg, regionordförande på Hyresgäst­föreningen västra Sverige, till ett panelsamtal som modererades av Centrumföreningens ordförande Christina Abrahamsson.

- Vi ser den här utvecklingen runt om i världen, och först nu börjar politikerna vakna upp och fatta vad som händer när städernas hyresbostäder säljs ut till utländska vinstintressen. Man erkänner att det var fel, säger Fredrik Gertten, som just nu är högaktuell med den bostadspolitiska filmen Push.

I Berlin har stadens politiker beslutat att köpa tillbaka en del hyresfastigheter, i Katalonien finns det nu en lag som innebär att man kan expropriera hyresfastigheter som står tomma, i Nya Zeeland har man förbjudit utländska investerare på bostadsmarknaden och i Danmark förs en skarp debatt om den utländska invasionen på bostadsmarknaden.

Kristofer Lundberg betonade att åtgärderna i Berlin inte berodde på käcka politiska idéer utan grundade sig i massiva protester där 40 000 invånare var ute på gatorna och krävde expropriering och kommunalisering av bostäderna.

- När politiken sviker så är det för att den inte utmanas. Hyresgäst­föreningen är en rörelse som definitivt måste utmana mer och vi har en även skyldighet att göra motstånd, för det här systemet kommer inte att avveckla sig själv.

Daniel Bernmar bekräftade bilden som målades upp och tog upp ett konkret exempel på hur vi tillsammans kan påverka politiska beslut. För några år sedan ville ett kritiserat privat fastighetsbolag sälja 900 rejält nedslitna lägenheter i Hammarkullen i Göteborg till en annan privat aktör. Efter starka protester från de boende gick kommunen till slut gick in och köpte fastigheterna, trots att en politisk majoritet i början var emot ett köp.

- Vi lyckades med den affären därför att vi jobbade tillsammans, och därför att Hammarkulleborna mobiliserade och sa ifrån. Det trycket gjorde att de andra partierna tvingades backa. Därför kunde vi kommunalisera ett stort antal bostäder i Hammarkullen.