Till vänster ser den lokala föreningen Bredfjäll Gropens Gårds ordförande Ola Terlegård och till höger en bild från förenings bomöte där flera personer sitter runt olika bort i en lokal.
Maria Ilves/Ola Terlegård

Så lyckades Bredfjäll Gropens gård öka hyresgästernas delaktighet

Genom ett målmedvetet och väl genomtänkt upplägg lyckades den lokala hyresgäst­föreningen Bredfjäll Gropens Gård nå fler hyresgäster och få fler att engagera sig i sin verksamhet.

Varje år jobbar våra lokala föreningar med att planera sin verksamhet inför nästa år. I det arbetet är hyresgästernas tankar och inflytande avgörande.

Den lokala hyresgäst­föreningen Bredfjäll Gropens Gård i Angered lade i år extra fokus på att få fler att bli delaktiga i den processen vilket också gav resultat.

Ola Terlegård, ordförande i föreningen, berättar:

”Tricket är att vara ute i god tid och att schemalägga alla delar för att processen ska bli demokratisk. Vi började redan i april med att gå ut med en enkät till boende i beståndet och stå med fikabord på gårdarna och vid hållplatsen.

Enkäten innehöll både frågor om boendet och föreningsverksamheten. Materialet blev underlag för såväl samråd med Bostadsbolaget i juni som ett förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

Förslaget hängdes upp i alla trappuppgångar och skickades ut till alla medlemmar inför bo- och medlemsmötet med uppmaning om att inkomma med synpunkter. På bomötet kom flera hyresgäster som tidigare inte varit aktiva och vi diskuterade verksamhetsplanen och justerade/kompletterade den.

Vi valde också fyra boende till representanter på vårt uppföljande samråd med Bostadsbolaget i november. Vi känner att vi fick till en process som möjliggjorde för hyresgäster att få inflytande och bli delaktiga.” 

Under nästa år kommer föreningen bland annat att ordna läxhjälp, skidskola och en sommarfestival med mat, musik och lek.