Konst- och gatufestivalen The Periphery is the Centre är ett initiativ av Hyresgästföreningen Angered
Hyresgäst­föreningen

Konstfestival för att skapa engagemang

Konst- och gatufestivalen The Periphery is the Centre är ett initiativ av Hyresgäst­föreningen Angered för att möjliggöra nya sätt för skapande, samtal och debatt om offentlig konst, om våra närområdens utformning och vem som äger det offentliga rummet.

Festivalen som pågick i Angered under sommaren anordnades av de två lokala hyresgäst­föreningarna i Rannebergen genom att fånga upp lokalsamhällets engagemang, tankar, drömmar och hopp. En internationell stenkonstnär, Rob MacDonald, bjöds in att leda projektet tillsammans med föreningarna.

Arrangemanget är unikt på många sätt då den handlar om att sätta stadens periferi i centrum, mobilisera och organisera lokalsamhället, politisera samtalet om våra närområden, samt demokratisera tillgången till konst. Det är på så sätt en samhällsbyggande festival som skapat stort engagemang och 450 personer från Rannebergen har varit direkt inblandade i att skapa det konstverk som vuxit fram.

- Hela tanken var från början att verket ska spegla området och människors vardag. Allt för ofta tas beslut om områdets utformning ovanför våra huvuden och dyra konstverk utan lokal förankring dyker upp, vi vill med denna festival vända den trenden och demokratisera utformningen av våra områden genom konsten, säger Sara Juaniquina Svensson, Hyresgäst­föreningen Norra Rannebergen, som lett initiativet tillsammans med Falis Samatar från Hyresgäst­föreningen Södra Rannebergen.

- Offentlig konst har möjlighet att ge tankar och påverka synen på vår närmiljö. Konst i närområdet kan förändra hela atmosfären i ett område och vi hoppas festivalen ska förmedla gemenskap, trygghet och framtidstro, säger Falis Samatar.

Rannebergen är en stadsdel i Angereds utkant som gjorde sig känd för stort engagemang mot utförsäljningar och som gått från att vara relativt tyst till att idag ha två lokala föreningar och ett stort utåtriktat engagemang.

– The Periphery is the Centre har skapat stort engagemang och vi hoppas att det leder till ett motståndskraftigt lokalsamhälle. Med konstfestivalen har vi knutit samman samhällsengagemang och konst genom samtal, debatt, möten, demokratiska rådslag och popup festivaler, säger Rob MacDonald.

Hela syftet med festivalen har varit att bygga kring en självorganisering med underifrånperspektiv som för lokala aktörer samman. Därmed ägs festivalen kollektivt av alla som deltar och på något sätt bidrar. Den har finansierats av Vinnova, boinflytandeprojetet Vårt Rannebergen och Hyresgäst­föreningen men besluten och utformningen har tagits av de som deltagit.

– I konstverket syns vad vi diskuterat på möten, bostadskampen i Rannebergen symboliserande en knuten näve, protester mot nedskärningar för bad och gym, behovet av café och mötesplatser, porträtt av människor boende i Rannebergen och givetvis Hyresgäst­föreningen, säger Sara.

Genom workshop och samtal har områdets befolkning i alla åldrar fått möjlighet att påverka och intressera för sitt närområde samt konstens olika delar vilket också resulterat i att ett lokalt konstnärskollektiv vuxit fram. Festivalen har haft sin utgångspunkt i Rannebergen men har även haft arrangemang i Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Biskopsgården och Bergsjön vilket engagerat ytterligare 500 personer.