Kvinna dricker vatten
Mostphoto

Vi har listan, fortsatt stora skillnader på vatten- och avloppspriser i Sverige

På ett år har priserna för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt 4,8 procent, prisökningarna skiljer sig stort beroende på var i Sverige man är bosatt. Den totala årskostnaden för en lägenhet är mer än sex gånger så hög i den dyraste kommunen jämfört med den med lägst avgift. Det visar en ny rapport från Nils Holgerssongruppen.

Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus. Kostnaden för dem utgör drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus. Många av dessa verksamheter bedrivs i kommunala eller enskilda monopol vilket innebär att de behöver granskas, inte minst avseende på priserna.

Nils Holgerssongruppen menar att de stora och ojämna prisökningarna är problematiska och slår direkt mot konsumentens plånbok. Gruppen eftersträvar en god långsiktig planering och framförhållning när det gäller prissättning för vatten och avlopp. Ökade kostnader ska inte komma som en överraskning för kunderna.

Priserna skiljer sig stort mellan kommunerna. I årets undersökning höjer 42 kommuner sin taxa för vatten och avlopp med 10 procent eller mer medan 62 kommuner har oförändrad taxa. 9 kommuner sänker sin VA-taxa. Priserna för vatten och avlopp ökar betydligt mer än KPI. En utveckling som ser ut att fortsätta, då branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar för fortsatt stora prisökningar under lång tid.

Om Nils Holgerssongruppen

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgäst­föreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen,

Energiföretagen Sverige, statistikmyndigheten SCB samt genom egen insamling.