Inget utrymme för hyreshöjningar
Mostphotos

Inget utrymme för hyreshöjningar

Det är inte rimligt att, oavsett rådande ekonomiska förhållanden i samhället och hos hyresgästerna, varje år begära höjda hyror.

Inom kort väntas så gott som samtliga hyresvärdar skicka förhandlingsframställan om nya högre hyror för 2021, de kommer med andra ord att begära en hyreshöjning. Varken detta år eller nästkommande är dock som vanligt. I kölvattnet av pandemin ser vi stora påverkningar på både samhällsekonomin och på mångas privatekonomi. Det handlar om högre arbetslöshet, varsel och permitteringar, negativ BNP och uteblivna höjningar av löner och pension. Hyresgäst­föreningen ser nu en ökad oro bland hyresgäster, en oro för hur man ska klara av att betala sin hyra och i förlängningen en oro för om man kommer kunna bo kvar i sitt hem.

Allt detta visar på det orimliga i att begära höjda hyror för nästkommande år. Det är inte rimligt att, oavsett rådande ekonomiska förhållanden i samhället och hos hyresgästerna, varje år begära höjda hyror.

Att som hyresvärd höja hyrorna i dagens läge, anser vi vara tanklöst då det förvärrar den ekonomiska stagnationen. En hyreshöjning innebär mindre pengar i plånboken för många hyresgäster. Detta påverkar inte bara de enskilda hyresgästernas ekonomi utan även samhällets, då hyresgästerna i fråga har mindre pengar att spendera på annat än bara sin hyra.

Utöver det riskerar många att inte kunna betala sin hyra och stå helt utan någonstans att bo, vilket i sin tur har ännu större påverkan på ekonomin. En hyreshöjning kan få stora ekonomiska konsekvenser för många hyresgäster och i förlängningen för samhället i stort. Vi bär alla ett ansvar för att ta oss ur den ekonomiska stagnationen och få hjulen att börja rulla igen. Naturligtvis finns det alltid undantag. Varje förhandling utgår från lokala förutsättningar och behov, vilka kan skilja sig åt stort mellan olika hyresvärdar och kommuner. Hyresgäst­föreningen anser dock att de allra flesta hyresvärdar skulle klara att avstå från att höja hyrorna under ett år.

Hyresgäst­föreningen ser nu fram emot en förhandlingsperiod där hyresvärdarna visar förståelse för sina hyresgäster och samhället i stort genom att ta hänsyn till den rådande situationen. Vi hoppas på att antalet hyresgäster som idag oroar sig för om de ska kunna bo kvar i sina hem, kommer att minska tack vare det.

 

Inger Borg, tf ordförande Hyresgäst­föreningen region Sydost