Träd i solnedgång.
Hyresgäst­föreningen

Hyresgäst­föreningens klimatambassadör i region Sydost jobbar för ett klimatsmart boende

Linda Ljung förhandlare på Hyresgäst­föreningen i Norrköping och Pia Malmros förtroendevald i Visby är nu en viktig del i hur hyresgästerna i Sverige kan få ett klimatsmart boende.

Hur kan hyresgäster få möjlighet och verktyg för ett mer klimatsmart boende? Detta vill Sveriges Allmännytta utveckla i Allmännyttans Klimatinitiativet. Eftersom Hyresgäst­föreningen står nära hyresgäster och hyresrätten kom frågan naturligt om ett samarbete i fokusområdet Klimatsmart boende.

Hyresgäst­föreningen har därför satt ihop en projektgrupp med representanter från alla landets regioner. I region Sydost är det Linda Ljung förhandlare i Norrköping och Pia Malmros förtroendevald i Visby.

- Det är viktigt att förslag på olika klimatåtgärder kommer ifrån hyresgästerna själva, så att de är med och påverkar från början vilka initiativ som bolagen ska satsa på, säger Linda Ljung, förhandlare i Norrköping.  

- Som förtroendevald ser jag att det viktigaste är att lyssna in och engagera hyresgästerna. Att ta tillvara på de goda idéer som finns och skapa nya förutsättningar för morgondagen och ett klimatsmart boende med en rimlig boendekostnad, säger Pia Malmros, förtroendevald i Visby.

Som bostadsföretag finns det mycket att göra för att underlätta för de boende att kunna minska sin klimatpåverkan. När hyresgäster och bostadsbolag samverkar blir potentialen ännu större.

Några exempel är att se över alternativ vid till exempel resor och källsortering. Till exempel kan bostadsbolaget erbjuda tillgång till bilpool eller eldrivna lådcyklar för att minska beroendet av egen bil. Eftersom det är hyresgästerna och deras aktiviteter som är i fokus har Sveriges Allmännytta inlett ett samarbete med Hyresgäst­föreningen. 

Samarbetet i Klimatsmart boende fortsätter till 2021.