Träd i solnedgång.
Hyresgäst­föreningen

Grusplanen i Öxnehaga

Mia Rosells telefon ringer. Det är oroliga och upprörda grannar som hör av sig om kommunens redan långt gångna planer för innergården. Genom sitt engagemang i Hyresgäst­föreningen hade Mia verktyg att samordna och hjälpa sina grannar, så här gick det till:

Grusplanen på innergården i Öxnehaga, Huskvarna, har länge varit uppe för diskussion. Både de boende och kommunen, som äger marken, har kommit med förslag på hur man kan utveckla innergården men utifrån de som ringer till Mia är planer redan klara.

- Helt plötsligt var det storslagna planer på bland annat padelbana utan att någon av de boende blivit tillfrågade om vad de tyckte, säger Mia Rosell, ordförande i den lokala hyresgäst­föreningen Öxnehaga.

Mia som varit engagerad i Hyresgäst­föreningen under många år började knacka på hos de boende i bostadsområdet.

- Jag började samla in namnunderskrifter och kontaktade kommunen för att ordna ett möte, de boende måste få komma till tals, fortsätter Mia Rosell.

Inlämning av namnunderskrifter

Kommunen hade utifrån möten med verksamhetsutövare i området planerat att anlägga bland annat padelbana. Idén föll inte väl ut hos de boende som hade många funderingar, både kring parkering och ljudnivån på de olika sportaktiviteterna.

Kommunen tog namnunderskrifterna från de boende på allvar och de inblandade, politiker och representanter från Vätterhem, träffade de boende under 2021 för att lyssna.

- Det var ett bra möte, de boende var engagerade och lyfte fram både vad de tyckte om informationsflödet och rena fakta. Jag tillsammans med andra representanter från Hyresgäst­föreningen fanns med som stöd, säger Mia Rosell.

Politikerna lyssnade på de boende och kommunen fick dra tillbaka sina planer, börja om arbetet och involvera hyresgästerna.

- Det är vi som bor här som ska bestämma över vår innergård, säger Mia Rosell, ordförande i den lokala hyresgäst­föreningen Öxnahaga.

Under flera år har hyresgästerna i området kommit med andra förslag på vad innergården kan utvecklas med, till exempel en fotbollsplan och isrink.