regionstyrelsen i region Sydost
Mats Claesson

Regionstyrelsen för Hyresgäst­föreningen region Sydost

Här har vi den regionstyrelse som valdes på fullmäktige den 27 april 2024 för Hyresgäst­föreningen region Sydost. Vi har även samlat information om hur du som är förtroendevald kontaktar regionstyrelsen.

Kontakta regionstyrelsen

Regionstyrelsen har sedan tidigare utsett Barbro Svensson, ledamot i regionstyrelsen, som huvudansvarig kontaktperson gentemot föreningarna i region Sydost.

Föreningarna kommer i kontakt med Barbro via e-post: barbro.svensson@hyresgastforeningen.se

Ledamöterna i regionstyrelsen fördjupar sig i utvalda ansvarsområden och stöttar därigenom föreningarna just i det området. Föreningarna kan därför få stöttning av olika ledamöter beroende på vilken typ av fråga man jobbar med. När föreningen behöver stöttning har regionstyrelsen en utvald ledamot som föreningen kontaktar, ledamoten förmedlar sedan frågan vidare till rätt person.

Föreningen kan få stöd på olika sätt, till exempel genom att ledamoten delar med sig av erfarenheter eller kopplar in andra yrkesgrupper på personalsidan.

Exempel på ansvarsområden inom regionstyrelsen:

  • Bostadspolitiska frågor
  • EngagemangFörhandling
  • Värdegrund och konflikthantering
  • Medlemskommunikation
  • Utbildning
  • Ekonomi
  • 51/22 (till exempel vita fläckar, samt hur man kan jobba för att värva och behålla medlemmar)
  • Med mera

Föreningsdialogen
Regionstyrelsen bjuder regelbundet in alla föreningar till digitala föreningsdialoger. Här är ett bra tillfälle att lyfta frågor föreningen har eller lyssna in hur andra jobbar. Har ni inte deltagit här, gör gärna det och får ni inte svar på era funderingar så kan ni kontakta regionstyrelsen för personlig kontakt.

Etik- och stadgegruppen
Etik- och Stadgegruppen (ESG) är en fristående funktion, oberoende av regionstyrelsen, som hanterar frågor kring stadgar, värdegrund och etik. ESG behandlar också ärenden från föreningar i dessa frågor. Gruppen består av förtroendevalda Peter Schälin, Peter Lundqvist och Ann-Sofie Svensson.

Kontaktperson för Etik- och stadgegruppen är Peter Schälin - e-post

Man_funderar_penna_bord