Spökjakt visar barnens perspektiv
Mostphotos

Spökjakt visar barnens perspektiv

Spökjakt ute i området med busiga häxor, zombies och vampyrer är ett utmärkt sätt att få barnen i bostadsområdet med i boinflytandearbetet, det kan de förtroendevalda i lokala hyresgäst­föreningen Råslätt i Jönköping intyga.

– Den här långa perioden med corona då allt stannar av gör att många längtar efter att komma ut och kunna göra saker, inte minst barnen, säger Birgitta Gustavsson, ledamot i lokala hyresgäst­föreningen Råslätt.

Minst 100 barn och föräldrar kom för att gå på spökjakt i fullmånens sken, en kväll i slutet av oktober. Bakom evenemanget stod den lokala hyresgäst­föreningen Råslätt i samarbete med det kommunala bostadsföretaget Vätterhem.

– Efter spökjakten var det flera som skrev och tackade i områdets Facebook-grupp. Någon skrev att det här var bättre och roligare än enkäter, säger Birgitta Gustavsson.

Idén att få med barnen genom att anordna en spökjakt kom upp i samband ett boinflytandemöte med Vätterhem. Hyresgäst­föreningen tog fram kartor till jakten och personalen på Vätterhem erbjöd sig att vara zombies, häxor, vampyrer och spöken. Alla barn

och föräldrar i området bjöds in att vara med. Den 28 oktober gick evenemanget av stapeln.

Barnen kunde själva välja om de ville vara utklädda. När de kom delades de upp i grupper. Varje grupp följde sedan en spökkarta som hyresgäst­föreningen tryckt upp inför evenemanget. En viktig del i spökjakten var att ta reda på vilka platser barnen tyckte var otrygga eller mörka.

– De fick sätta kryss på sin karta där det exempelvis var dålig belysning, mörka buskage eller annat otryggt, berättar Birgitta.

En del skrev på extra papper sådant de tyckte var viktigt. På olika platser fanns det spöken, häxor, vampyrer, zombies och andra halloween-figurer gömda. Bostadsföretagets personal som var utklädda hade gömt sig på olika ställen och hoppade fram när någon kom. Barnen tyckte det var jättekul.

– Många av barnen var utklädda, det var spöken, skelett och lite annat, säger Birgitta.

När jakten, som tog cirka en timme, var avslutad och alla kartor lämnats in fick alla barn diplom och godispåse.

– Det är så här vi ska bedriva boinflytande. Vi måste ned på det lokala planet och se vad som engagerar de boende.

Det material som samlats in efter spökjakten kommer även kunna användas i andra delar av arbetet.

– Kommunen vill förtäta vårt område. Finns det sådant som passar in ska vi ta med det när vi svarar på remissen på översiktsplanen, säger Birgitta. Det här gör att vi även får med barnperspektivet, vilket är en viktig del.