Bilden visar en gul husfasad
Devon Owens/Unsplash

Så får vi fler bostäder till rimlig hyra

Bostadsbristen är akut på många orter i landet, Jönköping är inget undantag. Framför allt är det brist på bostäder med rimlig hyra. Orsaken hittar man i bostadspolitiken.

Redan i början av 90-talet valde regeringen att avskaffa stöden till rimligt prissatta hyresrätter. Risken för investeringar i hyresbostäder försköts från staten till företag och banker, som bygger för att tjäna pengar, inte för att tillgodose ett behov. Resultatet känner vi till. Byggtakten av hyresrätter minskade medan behovet av bostäder ökade.

2017 togs ett politiskt beslut för att sätta fart på byggandet av hyresrätter igen, ett statligt investerings­stöd infördes. Stödet har sedan det infördes bidragit till att bygga och planera cirka 50 000 bostäder i landet. Kommuner med bostadsbrist har byggt ett stort antal hyresrätter med betydligt rimligare hyror än vad som skulle varit möjligt utan stödet. I slutet på november förra året röstade riksdagen igenom statens budget för 2022. Plötsligt var investerings­stödet borta. Utan att några alternativ presenterades!

Hyresrätten som boendeform har under många år varit orättvist behandlad i förhållande till bostadsrätter och egna hem. I hyresboendet finns ingen motsvarighet till exempelvis räntebidrag och ROT-bidrag. Skattereglerna i dag är till klar nackdel för alla som hyr sin bostad. Skattesystem har bidragit till ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Skattereglerna försvårar dessutom för hyresvärdar som vill planera ett långsiktigt underhåll, något som har bidragit till utvecklingen med kraftiga hyresökningar och så kallade renovräkningar.

Nu krävs en aktiv politik för att vända trenden och säkerställa att det finns bostäder till rimlig kostnad. Här tre exempel på vad som borde göras:

· Inför ett förmånligt bygglån i sådan omfattning att tillräckligt många bostäder kan delfinansieras.

· Skapa rättvis beskattning mellan ägt och hyrt boende. Inför en låg, fullt avdragsgill moms på hyran, och låt fastighetsägare skattefritt kunna sätta av pengar för framtida underhåll.

· Inför en statlig bostadsplan som tydliggör för kommuner vilka bostadsbehov de måste uppfylla. Inför ett statligt stöd i form av byggbonus till kommuner som planerar efter behov.

Exemplen ovan finns i Hyresgäst­föreningens 10-punktprogram för en hållbar bostadspolitik. Vi uppmanar samtliga riksdagspartier att ta del av hela vårt program. Med politisk vilja går det att lösa problemen på bostadsmarknaden.

 

Brigitte Widell, Ordförande Hyresgäst­föreningen Vätterbygden