Montage engagemang
Montage: Jessica Collin

Sävsjö-Vetlanda hyresgäst­förening

Här finns vi och det här gör vi.

Så här ser styrelsen ut:

Göran Vendelius, ordförande
Ann-Charlotte Thorn, ledamot
Erik Elmersson, ledamot
Henrik Danvall, ledamot
Sven-Åke Karlsson, ledamot
Elisabeth Lönn, ledamot
Inger Andersson, ledamot
Peter Jansen, ledamot
vakant, ledamot

Ersättare:
Kristina Malmqvist
Themursha Sagheb