Montage engagemang
Montage: Jessica Collin

Linköpings hyresgäst­förening

Besöksadress: Drottninggatan 42, 582 27 Linköping.

Så här ser styrelsen ut:

Monika Liljenberg, ordförande
Peter Lundqvist, vice ordförande
Anita Utterström, sekreterare
Albin Adell, kassör
Tomas Lindgren, vice sekreterare och utbildningsansvarig
Tommy Blomqvist, ledamot
Cenneth Lundin, ledamot
Inger Borg, ledamot
Roger Jönsson, ledamot


Will Lidman, ersättare och webbansvarig
Ewa-Lott Strand, ersättare och remissansvarig
Roger Jönsson, bostadspolitiskt ansvarig