Montage engagemang
Montage: Jessica Collin

Linköpings hyresgäst­förening

Besöksadress: Drottninggatan 42, 582 27 Linköping.

Så här ser styrelsen ut:

Ove Widman, ordförande
Peter Lundqvist, vice ordförande
Albin Adell, sekreterare
Anita Utterström, vice sekreterare
Tommy Blomqvist, kassör
Marie Hellqvist, ledamot
Inger Borg, ledamot
Roger Jönsson, ledamot
Monika Liljenberg, ledamot

Ersättare:
Cenneth Lundin
Johnny Larsson