Alla måste kunna få hjälp med sin bostad
Alexandra de León
Hans Jonsson

Alla måste kunna få hjälp med sin bostad

I både Nybro- och Kalmar kommun kan Hyresgäst­föreningens medlemsavgift ersättas i försörjningsstödet. Att vara medlem i Hyresgäst­föreningen innebär en trygghet för den enskilde hyresgästen och i förlängningen även för kommunen.

I både Nybro- och Kalmar kommun kan Hyresgäst­föreningens medlemsavgift ersättas i försörjningsstödet. Kritik mot detta har nyligen kommit från tidningen Barometern. I en ledartext skrivs det att Hyresgäst­föreningen är ett särintresse och tidningen föreslår att en kommun exempelvis kan ge pengar till extra julklappar till barn som lever på samhällets skuggsida. Det är närmast stötande att påstå att ekonomiskt stöd till de som behöver, ska handla om extra julklappar, eller att de som har det kämpigt ekonomiskt lever på samhällets skuggsida. Hyresgäst­föreningen anser att alla ska ha rätt till ett medlemskap då det innebär ett mer långsiktigt stöd. Att leva med små ekonomiska marginaler handlar inte om att leva på samhällets skuggsida, det innebär att man behöver extra stöd.

Vi på Hyresgäst­föreningen har träffat ett stort antal hyresgäster som varit i behov av detta stöd. Vi har sett många fall där de med lägre inkomster inte har råd att ta strid mot hyresvärden, trots att de har rätt till det. Vi har också sett att kommunen ofta saknar både ekonomi och kunskap för att hjälpa dessa hyresgäster. Att vara medlem i Hyresgäst­föreningen innebär en trygghet för den enskilde hyresgästen och i förlängningen även för kommunen i dessa fall.

Fackavgiften är en annan avgift som kan ersättas i försörjningsstödet. Vi håller med om att det är viktigt att kunna få hjälp med sitt jobb, men på samma sätt tycker vi det är en självklarhet att kunna få hjälp med sin bostad. Man behöver både jobb och någonstans att bo.

Hyresgäst­föreningen är inte, som Barometerns också påstod i sin ledartext, kopplad till något politiskt parti. Om någon annan part väljer att driva våra frågor har vi dock så klart inget emot det. Hyresgäst­föreningen bedriver en politisk agenda för att driva hyresgästernas intressen, det glöms tyvärr ofta bort av samtliga partier.

 

Hans Jonsson, ordförande Hyresgäst­föreningen Nybro