Lokal hyresgästförening
Hyresgäst­föreningen

Lokala hyresgäst­föreningen Svärdet & Sabeln

Här kan du läsa mer om oss från den lokala hyresgäst­föreningen Svärdet & Sabeln.

Styrelsen består av:

Ordförande: Susanne Lundström
Kassör: Susanne Hörlin
Sekreterare: Karin Pilefeldt

Arbetsgrupp:
Britt-Marie Johansson, Gun-Britt Meurling, Mona Borgström och Mia Åhlfeldt.

Bostadsmöten

Bostadsmöte genomförs vid behov. Mötet är till för de boende och fastighetsägaren Coby Fastigheter ska träffas och diskutera och informera varandra.

Årsmöte/medlemsmöten

Årsmöte genomförs en gång om året enligt Hyresgäst­föreningens stadgar.

Lokaler

  • Gemensamhetslokalen i Svärdet.

Fritidsaktiviteter

  • Julgransplundring brukar genomfördas kring tjugonde knut.
  • Filmkvällar för barnen anordnas och då bjuds det på popcorn och saft.
  • Pysseldag anordnas vid intresse.

Annan verksamhet

Bytarboden har fortsatt vara en populär idé och vi har haft många besökare. Kläder och föremål lämnas in frekvent och får nya användare. Bytarboden öppen sista söndagen i månaden.

På grund av rådande pandemin är bytarboden för närvarande stängd.

Städ och grilldag anordnades vår och höst. Alla hjälpt åt att få fint på områdena och därefter bjuds det på grillad korv och kaffe och kaka.