Mall för att skriva svar på remisser
Mostphotos

Mall för att skriva svar på remisser

Nu finns det en mall som ni kan använda när ni svarar på remisser. Här till höger hittar ni den.

Att jobba med stadsutveckling genom att till exempel svara på remisser om detaljplaner och liknande från kommunerna, är en viktig uppgift för Hyresgäst­föreningen. Vi har en unik möjlighet att nå ut till hyresgästerna i ett område och få in deras synpunkter inför en förändring.

Ingen kan veta bättre hur det är att bo i ett visst område, än de som faktiskt bor där. De kan bäst komma med synpunkter om hur nya planer skulle påverka området och hyresgästerna.

Genom att svara på remisser är Hyresgäst­föreningen med och påverkar stadsutvecklingen runt om i landet.

För att underlätta ert arbete finns nu mall för hur man kan svara på en remiss. Mallen hittar du här till höger.

Under hösten eller vintern kommer även en digital utbildning i hur man skriver remisser på detaljplaner. Utbildningen kommer att finnas på Lärkan. Vi återkommer med mer information när den kommer.