Victoria Park

Unikt boinflytandeavtal med Victoriahem

Ett nytt boinflytandeavtal är nu tecknat med moderbolaget Victoriahem. Avtalet omfattar hela region Stockholm och därmed 15 000 lägenheter.

Avtalet som träder i kraft 1 januari 2023 ger boinflytandemedel om 50 kr per lägenhet och år och lokala verksamhetsmedel (fritidsmedel) om 100 kr per lägenhet och år.

Avtalet är unikt i sitt slag då Hyresgäst­föreningen region Stockholm tidigare aldrig har tecknat boinflytandeavtal med en hel koncern.

Ett nytt boinflytandeavtal med Victoriahem innebär boinflytande och boinflytandemedel för fler hyresgäster och lokala verksamhetsmedel till samtliga hyresgäster, ofta till en högre nivå än de som fanns i tidigare avtal med enskilda dotterbolag.

Med detta avtal skapar Hyresgäst­föreningen tillsammans med Victoriahem förutsättningar för hyresgästerna att få ett reellt inflytande över det gemensamma i boendet. Det kan handla om ökad upplevd trygghet, ökad samsyn mellan hyresgäst och hyresvärd, ökad dialog samt möjlighet att påverka den lokala förvaltningen av gemensamma utrymmen och lokaler.

Avtalet ger också utrymme för gemensamma utvecklingsprojekt.
Vår förhoppning är att detta inte enbart ska skapa mer inflytande för Victoriahems hyresgäster utan också skapa fler konkreta möjligheter för Hyresgäst­föreningen att påverka Victoriahem och deras dotterbolag till att bli en bättre hyresvärd.

Ta reda på mer och diskutera här: 
Facebookgrupp för hyresgäster i Victoriahem