Rågsveds centrum
Salan Ahlgren
Rågsveds centrum

Viktig dialog i Rågsved

Hyresgäst­föreningen region Stockholm anordnade i somras många aktiviteter på flera håll i regionen. I Rågsved hade Hyresgäst­föreningen Syd-Ost ett lyckat samarbete med Stockholms stad för att ta reda på vad Rågsveds unga tycker om sin ort idag och hur de vill att den ska utvecklas.

Emma Jönsson, boendeutvecklare
Salan Ahlgren
Emma Jönsson, boendeutvecklare

Föreningsområdet Syd-Ost omfattar alla områden utmed tunnelbanans gröna linjer söder om söder och lite till. Här arbetar Emma Jönsson som boendeutvecklare. Lika viktigt som att hjälpa och stödja alla befintliga förtroendevalda lika viktigt är det för henne att hjälpa och inspirera medlemmar att starta upp nya lokala hyresgäst­föreningar. 

– Om du som medlem vill engagera dig i Hyresgäst­föreningen ska du veta att du får den hjälp och det stöd du behöver i ditt förtroendeuppdrag, förklarar Emma som tillsammans med styrelsen i Syd-Ost har ansvar för att ge stöd åt de lokala hyresgäst­föreningarna.

Stockholms stad planerar för så mycket som 140 000 nya bostäder fram till 2035. Bara i Rågsved och grannorten Hagsätra planeras 3 000 till 4 500 nya bostäder varav ungefär hälften hyresrätter.

Fyra ungdomar från Rågsved hade sommarjobb i tre veckor för att jobba med medborgardialogen med fokus på unga i Rågsved. Ungas tankar och åsikter fångades upp via en digital enkät. Under de tre veckorna dokumenterade de sitt arbete och resultatet är en film som ska läggas upp på nätet när den är klar.

Emma Jönsson tog initiativet att kontakta Stockholms stad för ett samarbete och hon ledde även arbetet på plats i Rågsved:

– Det känns så bra att vi har kunnat samarbeta med kommunen. Vi ville ju delvis ta reda på exakt samma saker. Ungdomarna var super och det har varit väldigt kul att jobba tillsammans med dem. De har haft lätt för att få kontakt med sina jämnåriga men även många barn i 8-10 års ålder har svarat på enkäten. Att ta del av hur de yngre ser på sitt Rågsved ska också bli spännande.

Idris Mohamed
Salan Ahlgren
Utrustade med plattor har Idris Mohamed och tre andra ungdomar erbjudit unga att genomföra en digital enkät.

Idris Mohamed är 18 år och en av de ungdomar som arbetat med att hämta in synpunkter och tankar från unga Rågsvedsbor. Idris bor med sin familj sedan ett år i Rågsved och innan dess i Jordbro. Han går nu sista året i gymnasiet och vill kanske satsa på IT efter det.

– Det här var första gången jag gjorde något sådant här och det har varit roligt, berättar Idris. Jag kände inte till så mycket om Hyresgäst­föreningen förut men nu vet jag lite mer.