Flerbostadshus i Stockholm, Svenska Bostäder
Hyresgäst­föreningen

Nya hyror klara för Svenska Bostäders 28 000 lägenheter

Efter tuffa förhandlingarna är nu 2024 och 2025 års hyror klara för allmännyttiga Svenska Bostäder i Stockholms stad. Överenskommelsen är ett tvåårigt avtal och innebär att Svenska Bostäder höjer hyrorna med i genomsnitt 4,99 procent från första januari 2024, samt med 4,69 procent från första januari 2025. Överenskommelsen berör över 28 000 lägenheter.

Tidigare i december valde de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen (Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem) i Stockholms stad att lämna förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen efter att begärt 7,8 procent i hyreshöjning för 2024. Ärendet gick då vidare till Hyresmarknadskommittén.  

Nu har ändå en av de stora allmännyttorna, Svenska Bostäder, genom förhandling kunnat enats med Hyresgäst­föreningen om nytt avtal som gäller två år. Överenskommelsen innebär att Svenska Bostäder höjer hyrorna för sina 28 000 lägenheter med i genomsnitt 4,99 procent från 1 januari 2024, samt med 4,69 procent från 1 januari 2025. Det är den hittills största överenskommelsen i årets hyres­förhandlingar.
 

– Det är höga höjningar som kommer bli väldigt tungt att bära för många hyresgäster som redan har det tufft. Vi hade velat se betydligt lägre höjningar och helst tagit bort retroaktiviteten, men är ändå trygga med att vi har gjort allt vi kunnat för att trycka ner de höga hyreskraven. Det vi ser som positivt är att en av allmännyttorna, Svenska Bostäder, ändå ville slutföra förhandlingarna lokalt mellan parterna, säger Yngve Sundblad, ordförande i Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.   

Årets förhandlingar präglas av ett ovanligt ansträngt ekonomiskt läge. Samhället befinner sig i en kostnadsutveckling med rekordhög inflation som drabbat hyresgästerna hårt. Många kämpar för att få hushållsekonomin att gå ihop. 

– Det är ett väldigt svårt samhällsekonomiskt läge där alla påverkas. Även om vi lyckades förhandla ner kravet betydligt så är det fortfarande väldigt höga höjningar, och det är förstås svårt att vara nöjd när många hyresgäster som redan kämpar med sin ekonomi får en högre hyra. Fördelen med en tvåårig överenskommelse är att det gör det lättare för hyresgästerna att planera, säger Birgitta Bengtsson, vice ordförande i förhandlingsdelegationen för hyresgästerna i Svenska Bostäder.  

Hyresgäst­föreningen har i sina ställningstaganden utgått från den partsgemensamma överenskommelsen om grunder för de årliga förhandlingarna. Där tas det hänsyn till den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, till hyresvärdarnas behov lokalt och till hyresgästernas situation.