Stoppa bostadskaoset
Region Stockholm

Ny kampanj: Stoppa bostadskaoset!

Nu är kampanjen aktiv och igång - och du kan engagera dig redan idag!📣

Stoppa bostadskaoset
Region Stockholm

Gå direkt till stoppa-bostadskaoset.se eller läs mer om kampanjen här.

Idag är ungas väg till en bostad svår och ofta kantad med ovälkomna förslag, ocker och andra orimliga hyresvillkor. 

Det kan verka helt omöjligt att få tag i ett förstahandskontrakt, och många tvingas till en osäker andrahandsmarknad.

Studenter kan behöva tacka nej till sina utbildningar och flera unga stockholmare tvekar inför att skaffa familj på grund av hur svårt det är att hitta ett eget boende och hem.

Så många som 67 000 unga vuxna i Stockholm bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. Det är den högsta siffran sedan vi började mäta. 

Vi definierar bostadskaoset som den sammanslagna smältdegeln av de hinder och det motstånd som unga möter på bostadsmarknaden i Stockholm idag. Vi använder bostadskaoset som en heltäckande paraplyterm för att beskriva systematiska och politiska hinder, men också personliga upplevelser och erfarenheter.

Ungas egna berättelser är en helt central del av kampanjen. Det är också en generationsöverbryggande kampanj på så sätt att vuxna ofta kommer ihåg hur bostadskaoset såg ut när de växte upp. Här ser vi flera likheter, paralleller och viktiga erfarenheter.

Stoppa bostadskaoset är en i huvudsak digital kampanj som riktar sig till unga vuxna, med omfattande digital närvaro och en stor mängd innehåll och annonsering. Kampanjen kommer även att synas på utvalda fysiska platser. Du kan ta del av innehållet i regionens sociala kanaler och på kampanjens hemsida!