Globen_region Stockholm
Jan Backman

Motionera och nominera till uppdrag i Hyresgäst­föreningen region Stockholm

Känner du någon som brinner för bostadsfrågor, som vill vara med och påverka och engagera? Passa då på att nominera och skicka in motioner till region Stockholms digitala fullmäktigemöte som genomförs 24 april 2021.

Region Stockholms fullmäktige planeras att genomföras digitalt lördagen den 24 april 2021. Som medlem kan du skicka in motioner och nomineringar. Sista dag för att inkomma med motioner och nomineringar för regionala uppdrag är den 24 februari, vilket är två månader innan regionens årsmöte den 24 april 2021.

Du får gärna nominera flera personer till de olika uppdragen. De nomineringar
som inkom till 2020 kvarstår.

Se vilka poster du kan nominera till och anvisningar via länken nedan:

Läs mer om hur du nominerar här

 

Motioner skickas via e-post till maria.envall@hyresgastforeningen.se