Upplandsbro
Jan Backman

Så mycket stiger fjärrvärmepriserna i Stockholm – Eon höjer mest, Österåker dyrast

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen i Stockholm höjt priserna med i genomsnitt 8,1 procent. Mest höjs priset i Eons fem fjärrvärmenät. Dyrast är fjärrvärmen i Eons nät i Österåker, tätt följt av Järfälla, Upplands Bro och Vallentuna. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Fjärrvärmebolagen har under 2023 genomfört rekordhöga prishöjningar.  Av Nils Holgerssongruppens kartläggning framgår att priserna höjs i genomsnitt med 8,1 procent i Stockholm, det vill säga i nivå med riksgenomsnittet på 8 procent. Men skillnaderna mellan fjärrvärmebolagen är stora. 

Priserna höjs mest i Eons fjärrvärmenät i Järfälla med 14,3 procent tätt följt av Eons fjärrvärmenät i Upplands Bro, Vallentuna och Österåker som alla höjs med cirka 13 procent. Eon höjer i sina totalt fem fjärrvärmenät i Stockholm priset med i genomsnitt 12,7 procent. Priserna höjs med cirka 10 procent i Värmevärdens fjärrvärmenät i Nynäshamn och i Advens fjärrvärmenät i Vaxholm. I Norrtälje ligger priset stil.   

– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen. 

I Stockholm är fjärrvärmen dyrast i Eons nät i Österåker, tätt följt av Järfälla, Upplands Bro och Vallentuna. Billigast är fjärrvärmen i Norrtälje följt av Sollentuna.  

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att konsumentskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall. 

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, avslutar Louise Wall. 
 
Fakta fjärrvärmepriser:  
Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh är baserat på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov (en detaljerad beskrivning av värmebehovet finns på hemsidan eller i bilaga 4 till den årliga slutrapporten sedan 2015.) Det beräknade fjärrvärmepriset består av fasta pris, effektpris samt energi- och flödespris.  

Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med ca 31 kr/MWh inkl. moms. 

Underlaget är till största delen hämtat från Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralort. 
 
Om undersökningen   
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgäst­föreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.