Mats Clauson
Hyresgäst­föreningen
Mats Clauson, ordförande i Hyresgäst­föreningen Östermalm

Lägenhetshotell växande problem i Stockholm

Antalet lägenhetshotell har ökat explosionsartat de senaste åren. Grannar vittnar om stora problem med stök, störningar och otrygghet samtidigt som tidningar har avslöjat svartförsäljning och prostitution i hyreshus med hotellägenheter. Nu ska ett projekt på Hyresgäst­föreningen uppmärksamma politikerna på problemet.

Hyresvärdar i Stockholm ser en möjlighet att hyra ut bostäder via ett uthyrningsbolag, som lägenhetshotell, till dubbla hyran och med sämre villkor. De gör det, trots att de samtidigt bryter mot en hel del lagar. Och de kan fortsätta göra det så länge hyresgästerna varken är medvetna om sina rättigheter eller vågar kräva dem.

– Alla vi pratar med när vi undersöker - SCB, Polisen, bostadsförmedlingen -   alla fakta de ger oss pekar på att detta ökar snabbt, säger Mats Clauson, ordförande i Hyresgäst­föreningen Östermalm som leder projektet.

En rapport om lägenhetshotell kommer att publiceras i början på nästa år och till den kommer Hyresgäst­föreningen ta fram strategier för hur verksamheten kan stävjas. Målet är att fler lägenheter som i dag hyrs ut till turister eller korttidsboende ska komma vanliga hyresgäster till del.

Vill du veta mer eller tipsa om lägenhetshotell? Kontakta projektgruppen via e-post på: hotellifiering@hyresgastföreningen.se