Jeanette förtroendevald
Jeanette Andersson gjorde comeback som förtroendevald i Hyresgäst­föreningen efter 30 år.

Jeanette engagerar sig för trygghet

För Jeanette Andersson handlar engagemanget i Hyresgäst­föreningen om trygghet. Att hon och hennes grannar ska få en större sammanhållning, lära känna varandra och på så sätt få det tryggare.

Jeanette förtroendevald
Jeanette Andersson gjorde comeback som förtroendevald i Hyresgäst­föreningen efter 30 år.

Att Jeanette blev aktiv hade att göra med att hon flyttade till Klasro i Sollentuna. Ett område som hon beskriver som ”jättefint men nerkört” och som ägs av det kommunala bolaget Sollentunahem. Eftersom den moderatstyrda kommunen hade flaggat för att området skulle ombildas hade all förvaltning stannat av. På gårdarna ruttnade parkmöblerna. Då det inte fanns någon lokal hyresgäst­förening i området bestämde sig Jeanette för att bli husombud.

När det inte blev någon ombildning ville Sollentunahem i stället renovera upp området. Först var bolaget inte alls intresserade av att ha något samråd med de boende. Men de gick med på det när Hyresgäst­föreningen krävde det. Tillsammans med den lokala verksamhetsutvecklaren fick de ihop en samrådsgrupp med boende från alla hus.

”Det här var mitt under coronan. Vi hade mötena på min altan” berättar Jeanette. Det var också under den här tiden som tankarna på att bilda en lokal hyresgäst­förening väcktes. I samrådet upplevde hyresgästerna som att de inte fick gehör för något av de stora frågorna som påverkade hyran. Sollentunahem ville inte göra några eftergifter. Det var en tid av mycket gråt och oro, berättar Jeanette. Efter många och långa förhandlingar gick till slut Sollentunahem med på att införa ett bortvalssystem som innebar att hyresgästerna fick välja bort vissa saker som påverkade hyran.

”Det blev en hög hyra. Men vi fick igenom en 5-årig intrappning av hyran och det känns rätt bra” säger Jeanette.

Nu har de startat en lokal hyresgäst­förening med en privat Facebookgrupp där de bland annat diskuterar vilka förbättringar de vill se på gårdarna.

Det visar sig att Jeanette inte är ny som förtroendevald i Hyresgäst­föreningen. Hon var aktiv för nästan 30 år sedan men sen kom livet emellan. Och andra förtroendeuppdrag i bland annat facket. På frågan vad det är som driver henne berättar hon om uppväxten i Umeå och tryggheten där. Samma sak när hon bodde i Edsberg för 30 år sedan. Att det för henne handlar om att få känna trygghet och sammanhållning i sitt bostadsområde. Att hon själv trivs när hon får stanna tio gånger på väg till tvättstugan för att prata med grannarna. Att vi kan hjälpa varandra i vardagslivet.