Järvaveckan 2023 seminarium

Hyresgäst­föreningen deltar på Järvaveckan

Under årets Järvavecka medverkar Hyresgäst­föreningen region Stockholm med ett seminarium lördagen den 3 juni, 17:00 –17:45 för att diskutera vad som krävs för att skapa ett tryggt och jämlikt boende för alla.

Boendesegregationen är ett problem för både individ och samhälle. Resursstarka hushåll får tillgång till attraktiva stadsdelar, samtidigt som de kan välja bort mindre populära områden och lägenheter. På så vis skapas en spiral som försvagar och stigmatiserar vissa bostadsområden – och fortsätter sortera människor efter plånbok. Resultatet blir ojämlika villkor kring boendemiljö, service, hälsa, livslängd, skolresultat, försörjningsmöjligheter, inflytande och förutsättningar för ökad livskvalitet.

Den enorma bostadsbrist vi ser i storstadsregionerna ökar segregationen och inget tyder på att antalet bostäder kommer öka. Tvärtom har bostadsbyggandet bromsat in.

Vad krävs egentligen för att skapa ett tryggt och jämlikt boende för alla, nu och i framtiden?

I samtalet vänder och vrider vi på de olika utmaningarna vi står inför och diskuterar lösningar.

​​​​​​​I panelen:

Ann-Margarethe Livh - Ordförande Hyresgäst­föreningen Järva. Medlem regionstyrelsen.

Fatuma Mohamed - Projektledare för hälsoinformatörer, Transkulturellt Centrum och representant för Järvamammorna.

Sara Helgesson, Regionombud Bris Öst.

Moderator: Veronica Sällemark, Ledamot i Hyresgäst­föreningens förbundsstyrelse

Seminariet hålls lördagen 3 juni kl 17:00 – ­17:45

Plats:

Spånga IP, Stockholm
Seminarietält: Göteborg

Till evenemanget på vår facebook-sida